Energiebesparing bestaande bouw vraagt om strikter beleid

Energiebesparing bestaande bouw vraagt om strikter beleid

De energiebesparing in bestaande gebouwen gaat langzamer dan verwacht. Er zijn dwingender beleidsmaatregelen nodig om de gebouwen sneller energiezuinig te krijgen. Dat concludeert het PBL in een rapport dat vorige maand is gepubliceerd.

Op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) het huidige energiebesparingsbeleid geëvalueerd. Dit resulteerde in een 154 pagina’s tellend rapport waarbij duidelijk werd dat het energieverbruik niet snel genoeg daalt om het beleidsdoel voor 2020 te halen. Ook als de afspraken uit het Energieakkoord worden uitgevoerd, zo meldt het bureau.

Besparingstempo te laag

De nieuwbouw voldoet volgens het PBL dankzij succesvol overheidsbeleid aan steeds scherpere energienormen. Echter is het aandeel van nieuwbouw in de totale gebouwenvoorraad relatief klein. Energiebesparing in de gebouwde omgeving gaat langzamer dan gehoopt. Zo daalt het jaarlijkse finale energiegebruik tussen 2008 en 2020 naar verwachting met 82 petajoule naar 521 petajoule. Deze daling gaat volgens de Nationale Energieverkenning alleen nog niet snel genoeg om het doel voor 2020 tijdig te halen; maximaal 507 petajoule. Ook blijkt het terugbrengen van de CO2-uitstoot door energieverbruik nog niet op schema te liggen (p. 6 rapport). Deze bevindingen komen naar voren in het rapport: ‘Energie besparen gaat niet vanzelf. Evaluatie energiebesparingsbeleid voor de gebouwde omgeving’.

Dwingender beleid

Met het bestaande beleid, waaronder energiebelasting, energielabels voor woningen en andere wet- en regelgeving, en ondanks veelbelovende innovaties zoals nul-op-de-meter woningen worden de energiebesparingsdoelen waarschijnlijk niet gehaald. Het PBL beveelt daarom aan reeds te bedenken welke dwingender regels kunnen worden ingevoerd. Dit in anticipatie op de evaluatie van de resultaten uit het Energieakkoord in 2016. Uit de evaluatie blijkt dat een groot deel van de ondervraagde woningeigenaren, huurders en gebouwbeheerders van utiliteitsgebouwen vindt dat de overheid een stap verder mag gaan dan nu gebeurt. Zij zijn voor regels om bestaande gebouwen energiezuiniger te maken, aldus het PBL.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u het rapport en het volledige nieuwsbericht vinden op PBL.


Bron: Persbericht Planbureau voor de Leefomgeving