Centraliseren inkoop meetdiensten kan lonen

Centraliseren inkoop meetdiensten kan lonen

Vastgoedorganisaties hebben veelal met meerdere netbeheerders en meetdiensten voor energie te maken. Opnieuw aanbesteden en centraliseren van de inkoop kan lonen.

De overheid  heeft als grootste vastgoedeigenaar van Nederland na Europese aanbesteding een forse besparing gerealiseerd, zo meldt SunSolutions in een persbericht. De Rijksoverheid is niet alleen grootverbruiker van energie, maar grossiert ook in veel verschillende aansluitingen. Door middel van een Europese aanbesteding is één meetbedrijf gecontracteerd voor alle meetdiensten op de grootverbruik aansluitingen. SunSolutions uit Nijmegen begeleidde deze aanbesteding die het Rijk de komende acht jaar ruim twee miljoen euro gaat besparen.

Centralisatie

Doordat de Rijksoverheid niet alleen veel energie aansluitingen heeft, maar deze ook logischerwijs door het hele land verspreid zijn, werkte het Rijk met een groot aantal meetbedrijven. Alleen al om administratieve processen te vereenvoudigen werd daarom besloten om met een Europese aanbesteding één meetbedrijf te contracteren. Dat levert de volgende voordelen op:

  • Alle werkafspraken, tariefafspraken en facturering loopt nu via één partij waarmee duidelijke afspraken te maken zijn. Dit bespaart aanzienlijk op de administratiekosten.
  • Alle meetdata wordt nu eenduidig en gevalideerd aangeleverd voor verwerking in het ‘eSight energiemanagement systeem’ van de Rijksoverheid. Er is nu uniform en actueel inzicht in energie verbruiken en kosten.
  • Door een goed geformuleerde uitvraag en het volume van de meetdienst levert de aanbesteding een forse kostenbesparing op.

Belangrijke rijksonderdelen met veel energie aansluitingen zijn: Defensie, Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf. In totaal zijn de meetdiensten van alle grootverbruik aansluitingen nu ondergebracht bij één partij. Het meetbedrijf Ebatech kwam als winnaar uit de bus. Deze partij gaat ook de meetdata van de kleinverbruik aansluitingen opvragen bij alle netbeheerders en doorgeven aan de Rijksoverheid, enkele duizenden aansluitingen bij elkaar. In totaal wordt de komende acht jaar een besparing van ruim € 250.000 op jaarbasis ingeboekt.

De begeleiding bij deze complexe aanbesteding was in handen van SunSolutions. Dit gespecialiseerde adviesbureau in energiemonitoring en energiemanagement heeft al besparingen voor een groot aantal organisaties op de meetdiensten gerealiseerd. Zo werden eerder al aanbestedingen begeleid van meer dan de helft van alle Nederlandse waterschappen, de Nederlandse Spoorwegen en de gemeenten Groningen en Eindhoven.

Bron: SunSolutions