“Balansventilatie is bij energieneutrale nieuwbouw een must”

“Balansventilatie is bij energieneutrale nieuwbouw een must”

Balansventilatie met warmteterugwinning (wtw-ventilatie) heeft een slecht imago terwijl het juist veel kansen biedt voor comfort, energiebesparing en een gezond binnenmilieu. Bovendien is het nodig om een lage EPC te behalen. Daarom komt Lente-akkoord.nl (Bouwend Nederland, Aedes, NEPROM, Uneto VNI, NVB en het Rijk) met een brochure, gericht op vastgoedeigenaren, bouwers en installateurs.

Balansventilatie of ventilatie met warmte terugwinning heeft een slechte naam gekregen door negatieve ervaringen van bewoners van nieuwbouwwoningen uitgerust met dit veelal onbegrepen ventilatiesysteem. Medio 2011 werd na Kamervragen over gezondheidsklachten in de Amersfoorste wijk Vathorst, het systeem bijna in de ban gedaan. Maar de branche heeft gewerkt aan verbetering en daarover is in december de brochure “Balansventilatie met wtw in de woningbouw” met de ondertitel “sleutels tot succes” gepubliceerd.

EPC vermindering van 0,1

Het principe van wtw-ventilatie is eenvoudig: uit af te voeren, veelal verwarmde lucht uit de woning wordt de warmte overbracht op binnen te blazen, frisse buitenlucht. De toegevoerde frisse buitenlucht wordt met een warmtewisselaar opgewarmd tot het niveau van (bijna) de binnentemperatuur. Op deze wijze wordt voorkomen dat kostbaar opgewarmde lucht, met CV of warmtepomp, via mechanische ventilatie de woning verlaat. De besparing op de stookkosten voor een gemiddelde woning komt op zo’n 150,- euro per jaar. Het wtw-systeem geeft in de EPC een aftrek van gemiddeld 0,1. Daarmee is dit ventilatiesysteem een kosteneffectieve manier om aan een EPC-eis van 0,4 te voldoen. “Bij energieneutrale nieuwbouw is balansventilatie met wtw bijna een must,” zegt de brochure.

Klachten goed te voorkomen

De klachten van bewoners varieerden van geluidoverlast door de ventilatiemotoren, koude tocht, warmte overlast in de zomer, tot uiteindelijk zelfs gezondheidsklachten die aanleiding waren voor de GGD om onderzoek te doen. Bijna alle klachten zijn terug te herleiden op een onjuiste installatie van het systeem en onoordeelkundig gebruik van het systeem door bewoners. Vooral het niet tijdig vervangen van vervuilde luchtfilters was een belangrijke oorzaak. Leverancier van filtersets WTW-Filters.nl stelt dat het filterdoek minstens iedere zes maanden vervangen moet worden. “Bacteriën uit de afgevoerde lucht hopen zich op in de warme en vochtige omgeving van de ventilatiekast,” zegt Van Veen. “Als een filter niet meer goed werkt, vervuil je het totale systeem.” Ook klachten op het gebied van geluidoverlast en tocht zijn te verhelpen. Fabrikanten als Brink, Itho en Zehnder/JE StorkAir hebben hun systemen verbeterd en de bediening makkelijker gemaakt, tot CO2 gestuurde ventilatie aan toe.

Lessen geleerd

De brochure gaat vooral in op de bouwtechnische aspecten, zoals het correct aanbrengen van ventilatiekanalen en het beperken van geluidoverlast. Kanalen van voldoende diameter en een minimum aan bochten zijn voor een goed functioneren belangrijk. Verder bestaat aandacht voor belangrijke leerpunten uit succesvolle projecten die zijn gerealiseerd en waar de ventilatiesystemen naar volle tevredenheid werken. In de aanbevelingen wordt verwezen naar de Ventilatieprestatiekeuring, waarbij de gehele installatie wordt gecontroleerd op het Bouwbesluit. De kosten hiervoor bedragen €250 tot €300 per woning. Als kopers van een woning bij oplevering een dergelijke keuring zouden eisen, zou het systeem “voor een gezond en comfortabel binnenklimaat” sluitend zijn.

(afbeelding: wtw-filters.nl)