ECN: “Besparingspotentieel in kantoren is het grootst”

ECN: “Besparingspotentieel in kantoren is het grootst”
EXPERTBIJDRAGE

Onderzoeker drs. ing. J.M. Sipma van ECN heeft het energiebesparingspotentieel van utiliteitsgebouwen nauwgezet in kaart gebracht. Dit deel van het onderzoek richt zich op het gasverbruik, met een mogelijke besparing van maar liefst 37%.

Energiebesparing in de utiliteitsbouw is voor de rijksoverheid een beleidsprioriteit zoals onder meer blijkt uit het in september 2013 afgesloten ‘Energieakkoord voor duurzame groei’. Een probleem bij het bepalen van het besparingspotentieel was het ontbreken van inzicht in de totale voorraad utiliteitsgebouwen en het energieverbruik per gebouwtype. Hier is met de rapportage ‘Verbetering referentiebeeld utiliteitssector’ verandering in gekomen. Dit artikel laat zien welk besparingspotentieel er binnen de dienstensector ligt op het gasverbruik. Daarnaast gaat het artikel in op gerelateerde investeringskosten en arbeidseffecten.

Besparingspotentieel 67 Petajoule

Het onderzoek laat zien dat voor ruimteverwarming en besparing mogelijk is van rond de 67 PJ. Dit is maar liefst 37% op het totaal gasverbruik van de gebouwen. Maatregelen ter verbetering vereisen een directe investering van 23 miljard eur. Hier staat tegenover een financiële gasbesparing van 1,2 miljard euro per jaar. Het potentieel voor energiebesparing is in kantoren het grootst. Deze besparing betreft het benutten van het maximale potentieel. Opvallend is dat als alleen maatregelen als uitvloeisel van het activiteitenbesluit gebruikt zouden worden, de besparing beperkt blijft tot 19 PJ.

Energieverbruik vergelijken? Ga naar de Benchmarktool van EnergieVastgoed

Bevestiging

Al sinds het TNO onderzoek naar de efficiëntie van klimaatinstallaties uit 2007 wordt gezegd dat besparingen mogelijk zijn van meer dan 30%. Het onderzoek van ECN bevestigt dit. Het volledige artikel is beschikbaar als download. Het is een samenvatting van de complete publicatie van ECN. Een link naar het originele document is in bijgaand artikel opgenomen.

Energiebesparingspotentieel Dienstensector – dec. 2014
Download hier het volledige artikel (pdf).

Jeffrey-SipmaDrs. ing. J.M. Sipma is onderzoeker bij het Energieonderzoek Centrum Nederland, unit Beleidsstudies, groep Gebouwde Omgeving. Met name de utiliteitssector heeft zijn interesse: ‘zoveel als we weten over de woningvoorraad, zo weinig weten we over de utiliteitsbouw’.