‘Boete bij ontbreken energielabel wettelijk onmogelijk’

‘Boete bij ontbreken energielabel wettelijk onmogelijk’

Volgens het Besluit energieprestatie moet bij de verkoop, verhuur of oplevering van een gebouw-, woon- of bedrijfsruimte een energielabel beschikbaar gesteld worden. Het ontbreken hiervan zou een boete op kunnen leveren. Echter is deze boete wettelijk niet mogelijk, zo stelt advocaat Gerben Schut.

Vastgoedjournaal sprak met advocaat Schut over het Besluit energieprestatie gebouwen. Hoewel de Nederlandse overheid middels een brede media campagne erop attendeert dat er mogelijk geschermd wordt met een boete bij het ontbreken van een energielabel, gebeurd dit nog niet.

Boete niet in Woningwet opgenomen

‘Volgens Europese regelgeving moet een sanctie worden opgelegd als aan de verplichting tot het beschikbaar stellen van een energielabel niet wordt voldaan. De Europese Commissie heeft Nederland al in 2011 en in 2012 op de vingers getikt in verband met het ontbreken van een sanctie’, zo meldt Vastgoedjournaal.

Per 1 januari 2015 is het Besluit energieprestatie gebouwen gewijzigd. Om een sanctie op te kunnen leggen moet de Woningwet worden aangepast en tegelijkertijd de bestuurlijke boete worden geïntroduceerd voor gevallen waarin het energielabel ontbreekt.

Lees meer op vastgoedjournaal.nl.

Bron: vastgoedjournaal.nl