Ventilatiesystemen bedienen met VentiApp

Ventilatiesystemen bedienen met VentiApp

Aralco NVS presenteert tijdens de Week van de Bouw in Utrecht OxyGreen Vision, een applicatie voor afstandsbeheer van ventilatiesystemen. Met deze app wordt afstandsbeheer voor ventilatiesystemen geïntroduceerd. “Op de VentiApp is de kwaliteit van de binnenlucht af te lezen, informatie beschikbaar en het systeem te bedienen”, aldus Aralco NVS.

Beheerder

OxyGreen Vision bestaat uit twee delen. Voor beheerders een beheerprogramma waarbij op afstand de toestel gegevens en statussen zijn uit te lezen. Voor bewoners de VentiApp. Voor beheerders bij woningbouwcorporaties en installatiebedrijven die afstandsbeheer uitvoeren, is Oxygreen Vision een service-applicatie die inzicht zou geven in de werking en prestaties van hun ventilatiesystemen. Daarmee zouden ook kosten bespaart kunnen worden, doordat het onderhoud kan worden gepland en storingsmeldingen direct worden doorgegeven aan monteurs, waardoor snel gereageerd kan worden. Daarnaast zouden zouden bij calamiteiten de ventilatiesystemen op afstand kunnen worden uitgeschakeld.

Bewoner

De VentiApp is ontwikkeld voor de bewoner die geen interesse heeft voor ventilatie. “De VentiApp zorgt voor een grotere bewustwording en voor een gezond binnenklimaat en zal de bewoner stimuleren het systeem bewuster te gebruiken/bedienen. Door betere ventilatie zal er minder schade aan de woning ontstaan (schimmel/vochtvlekken/houtrot). Daarnaast zullen er minder klachtmeldingen ontstaan, door onbegrip van het ventilatiesysteem”, aldus Aralco NVS.

Bron & beeld: Aralco NVS.