Hotel en provinciehuis Drenthe gaan WKO delen

Hotel en provinciehuis Drenthe gaan WKO delen

Hotel de Bonte Wever en de provincie Drenthe gaan warmte en koude uitwisselen tussen hun gebouwen. Het provinciehuis aan de Westerbrink in Assen heeft vaak een koude overschot, de Bonte Wever kan dat overschot goed gebruiken voor de koeling van hotelkamers. Op die manier hopen beide partijen energie te kunnen besparen.

Koppeling

Het provinciehuis heeft sinds 2010 een WKO-systeem. De installaties van beide gebouwen worden aan elkaar gekoppeld via ondergrondse leidingen. De samenwerking zou een CO2-reductie van 43 ton per jaar opleveren. Daarnaast zou de nieuwe koppeling ook zorgen voor beter functionerende systemen en 25% aan rendementsverbetering opleveren. De koppeling tussen de verschillende verwarmings- en koelinstallaties levert beide partijen dus ook financiële voordelen op. De partijen bekrachtigen de publiek-private samenwerking in een overeenkomst.

Technisch

De uitwisseling begint uiterlijk op 1 april 2015. De aanleg van de koppeling in de komende weken zal nauwelijks overlast voor het wegverkeer, fietsers en voetgangers over de Hoofdlaan opleveren, aldus De krant van midden Nederland. Door ondergrondse boortechnieken kan de leiding zonder graafwerkzaamheden worden aangelegd.

Bron: De krant van midden Nederland.

Beeld: Wikipedia.