Whitepaper: Stappenplan transformatie tot duurzame school

Whitepaper: Stappenplan transformatie tot duurzame school

De IVVD wil schoolbesturen helpen om bestaand onderwijsvastgoed te verduurzamen en komt met een whitepaper als praktische handleiding. Doel: een toekomstbestendig schoolgebouw.

Een adequaat onderwijsgebouw is van wezenlijk belang voor goed onderwijs en goede leerprestaties. De overheveling van het buitenonderhoud is sinds 1 januari een feit. De verantwoordelijkheden en risico’s voor schoolbesturen veranderen daarmee. En wat als de gemeente ook nog zou doordecentraliseren? Hoe ga je hiermee om?

Het Instituut Voor Vastgoed & Duurzaamheid (IVVD) heeft samen met Escoplan en Matrix Onderwijshuisvesting besloten om een stappenplan te ontwikkelen met als doel, richting te geven aan de transformatie van bestaande scholen (ook portefeuille breed) en inzicht te geven aan alle partijen, welke stappen genomen dienen te worden en welke documenten (output) ons inziens daarbij tot stand moeten komen. Dit heeft geresulteerd in een White Paper – “Naar een een duurzame school, een stappenplan”.

Door toepassing van het stappenplan neemt het schoolbestuur de regie in handen en geeft alle stakeholders in het proces de rol en de ruimte om tot een toekomstbestendig school(gebouw) te komen. De uitkomst is flexibiliteit in gebruik, optimalisatie van de kosten, een beter binnenklimaat en comfort en daarmee betere leerprestaties en een hogere arbeidsproductiviteit.

Klik hier voor het downloaden van de whitepaper van IVVD