Woonbedrijf gaat 82 woningen met EPC van 0,09 bouwen

Woonbedrijf gaat 82 woningen met EPC van 0,09 bouwen

De wijk Genderdal moet in 2020 de duurzaamste wijk van Eindhoven zijn. Stichting Woonbedrijf levert daaraan een bijdrage met duurzame sociale woningbouw.

Vorige week is de bouw gestart van de eerste woningen. In totaal gaat het om 14 rijtjeswoningen, 56 appartementen en 12 zorgappartementen. Alle woningen in het project Genderdal worden sociale huurwoningen. De belangstelling voor het project was vanaf de start al groot, meldt Woonbedrijf. Een grote groep ‘groene geïnteresseerden’ meldde zich in 2013 direct aan. Ze zijn vanaf de start bij het project betrokken en hebben meegedacht over het duurzaam woon- en leefconcept. De leefwensen en duurzaamheidseisen van de bewoners staan centraal bij het ontwerp en de bouw.

Energiezuinig en betaalbaar

De woningen krijgen een zeer lage energieprestatiecoëfficiënt (EPC) van 0,09 en een GPR-gebouwscore van 9,0 voor het onderdeel Energie en voor de overige onderdelen gemiddeld een 7,7. De daken van de woningen en de appartementen worden voorzien van zonnepanelen. En er start een pilot met een Irwes-unit op het dak van de appartementsgebouwen, een systeem dat windenergie in een stedelijke omgeving kan opwekken. De zeer energiezuinige woningen krijgen een huurprijs onder de huurtoeslaggrens van 710 euro.

Duurzaamste wijk

Het project maakt onderdeel uit van wat in 2020 de duurzaamste wijk van Eindhoven moet zijn. Het project is uitgeroepen tot groene proeftuin waar Woonbedrijf duurzame producten en technieken wil toepassen. De woningen zijn straks de eerste woongebouwen die gerealiseerd worden volgens de duurzaamheidsprincipes van The Natural Step.

The Natural Step

Dit is een wereldwijd toegepaste werkwijze om duurzaamheid vorm te geven. Voor Woonbedrijf betekent dit dat de corporatie in elke afweging de volgende vier principes meeneemt:

  • Geen uitputting van de bodem
  • Geen gebruik van schadelijke chemische stoffen
  • Geen aantasting van de natuur
  • Aandacht voor mensen.

Zo worden zo weinig mogelijk materialen gebruikt die schadelijk zijn voor het milieu en zijn bij de sloop alle vrijkomende materialen zo optimaal mogelijk gescheiden, zodat hergebruik mogelijk is.

Design, Build en Maintain

Heijmans bouwt de woningen in opdracht van Woonbedrijf met The Natural Step als leidraad. Ook het onderhoud en het beheer voor de duur van 15 jaar is bij Heijmans ondergebracht in een Design, Build en Maintain-contract.
Ontwerp, uitvoering, exploitatie en onderhoud worden zo optimaal op elkaar afgestemd en beslissingen worden volgens het Total Costs of Ownership gemaakt, aldus Woonbedrijf. Duurzaamheid, energieprestaties en het beheersen van (financiële) risico’s zijn op deze manier optimaal geborgd.

Bron: Technisch Gebouwbeheer; beeld: Woonbedrijf