WKO: ‘70% van de systemen haalt rendement niet’

WKO: ‘70% van de systemen haalt rendement niet’

In Milieumagazine wordt een tussenbalans gemaakt van warmte-koudeopslag systemen in Nederland en de uitkomst baart zorgen; het overgrote deel van geïnstalleerde systemen functioneert onder de maat. Naast de kostbare investering, worden gebruikers geconfronteerd met extra hoge energielasten.

De auteur van het artikel, Harry van Dooren stelt het duidelijk: ‘Door onkunde, beunhazerij en zuinigheid werkt 70% van WKO-systemen niet goed.’ Het gevolg: storingen en torenhoge energierekeningen. In Nederland wordt warmte-koudeopslag (WKO) steeds vaker toegepast. In 2013 groeide het gebruik van bodemenergie met 19%. De belofte van WKO-systemen is, op papier, groot. Als het theoretische rendement van 80% van bestaande systemen zou worden gehaald, wordt 2 Petajoule primaire energie bespaard. Dat is goed voor 5% van de CO2-reductiedoelstelling. In praktijk lukt dat echter niet.

De bron in balans

Een goed berekend en uitgevoerd systeem is ‘in balans’. Dit houdt in dat evenveel warmte als koude wordt afgenomen. De temperatuur van de bron blijft dan tussen de 6-8 gr. C. Is de bron te klein gekozen, dan zal teveel warmte onttrokken worden en zal de warmtepomp harder moeten werken om aan de warmtevraag te kunnen voldoen. Hierdoor stijgt het elektriciteitsverbruik van de warmtepomp en ontstaat de hoge energierekening. Behalve dat een bron in onbalans kan raken, kunnen bronnen elkaar beïnvloeden, als zij te dicht bij elkaar liggen. In woonwijken waar grote aantallen gesloten bronnen worden toegepast kan dat zomaar gebeuren. Maar ook de rest van de installatie moet afgestemd worden op de capaciteit van de bron en de warmtepomp. Zo kan alleen een laagtemperatuur verwarmingssysteem gebruikt worden.

Kosten

De kosten voor een WKO-installatie met een gesloten, vergunningsvrije bron, goed voor 150 kW verwarmen en 200 kW koelvermogen, liggen rond de 70.000 euro. Een gesloten bron gaat zeer lang mee. Voor het toepassen van WKO is de bodemgesteldheid een voorwaarde en lang niet overal is het mogelijk om een bron ‘te slaan.’ Voor open bronnen is een vergunning benodigd en jaarlijks onderhoud.

Onomstreden businesscase

In te veel situaties gaat het in praktijk dus mis. Systemen die niet de warmte leveren waarom gevraagd wordt en veel meer elektra opnemen dan nodig. Het is niet zo dat de techniek niet deugt, stelt het artikel, maar dat tussen het ontwerp en het uiteindelijk gebruik verschillen bestaan. Daarom is vorig jaar oktober de verplichte certificering van WKO-installateurs ingevoerd. Hopelijk betekent dit een stap vooruit. Voor bedrijven met een flinke koelbehoefte blijft WKO een onomstreden businesscase, zo valt in het stuk te lezen. ‘Er is geen duurzaam alternatief waarmee je zowel energiegebruik, als CO2-uitstoot, als de rekening kunt verlagen.’

Lees ‘Tussenbalans in WKO‘ van MilieuMagazine via Bodemenergienl.nl

Meer lezen? Bekijk het dossier warmte-koudeopslag.