Pilot ‘Samen Slim met Energie’ gestart

Pilot ‘Samen Slim met Energie’ gestart

Afgelopen week is de pilot ‘Samen Slim met Energie‘ van de Duurzame Energiecoöperatie Haaren (DEH) uit Noord-Brabant en energienetbeheerder Enexis van start gegaan. De partijen zeggen samen te gaan werken om te ontdekken wat de coöperatie en de netbeheerder voor elkaar kunnen betekenen in de energieketen.

De pilot heeft een looptijd van 1 jaar en heeft als doel  op een verantwoorde transitie naar een toekomstige duurzame energievoorziening te gaan. ‘DEH heeft de ambitie bewuster en slimmer om te gaan met energie en wil een energieneutraal Haaren realiseren. Enexis faciliteert dat proces vanuit haar stimulerende rol in de energietransitie. Daarnaast wil de netbeheerder met deze pilot modellen opzetten voor de afstemming van lokale energie initiatieven met een toekomstbestendig net’, aldus Enexis.

Energieplatform

Om een goede start van de pilot te realiseren hebben de partijen een online energieplatform gelanceerd over energieverbruik. Via dit platform hebben de 105 leden van de energiecoöperatie inzicht in hun energie-verbruik en hun energie-opwek. DEH verwacht een mooi avontuur en een vruchtbare samenwerking: ‘dit nieuwe platform biedt veel kansen om met leden van de energiecoöperatie ideeën, ervaringen en mogelijke maatregelen uit te wisselen op het gebied van een duurzame energievoorziening. Het is voor ons succesvol als blijkt dat de leden elkaar inderdaad versterken in een gezamenlijke ambitie naar een duurzamere energiehuishouding en samenleving’, aldus de bestuursvoorzitter.

Lokale omgeving

Enexis zegt samen met DEH te onderzoeken wat zij van de netbeheerder nodig hebben om hun energievraag naar de lokale omgeving te verplaatsen. Else Veldman, manager innovatie Enexis: ‘We willen dit mooie lokale initiatief ondersteunen omdat lokale energievoorziening een steeds belangrijker rol krijgt in de Nederlandse energietransitie. Tegelijk kan de pilot ons helpen goed om te gaan met andere lokale initiatieven en het energienet op de langere termijn (kosten-)efficiënter in te richten. Deze pilot levert daarvoor naar verwachting bewezen ‘opschaalbare’ modellen’.

Bron & beeld: Enexis.