Overheid stelt verwijderen asbest dakbedekking verplicht

Overheid stelt verwijderen asbest dakbedekking verplicht

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. De ministerraad stemde afgelopen week in met dit voorstel. Dat betekent dat gebouweigenaren bestaande asbest dakbedekking voor die tijd moeten laten verwijderen.

Al sinds 1 juli 1993 mogen bedrijven geen asbest meer gebruiken. En ook geen asbest of asbesthoudende producten meer verkopen, importeren, weggeven, opnieuw toepassen en bewerken. In de Europese Unie (EU) geldt een asbestverbod sinds 2005. Volgens de Rijksoverheid overlijden er jaarlijks ongeveer 1000 mensen aan de gevolgen van asbest. Het verbod moet er toe leiden dat er in 2040 geen nieuwe asbestslachtoffers meer zijn.

Verbod

Het verbod geldt alleen voor asbesthoudend materiaal dat in contact staat met de buitenlucht, bijvoorbeeld in golfplaten en dakleien. Asbest in gebouwen, zoals asbesthoudend dakbeschot of isolatiemateriaal dat onder de dakbedekking zit, wordt niet verboden. Installatie.nl meldt dat ruim driekwart van deze asbestdaken is te vinden in de agrarische sector. Eigenaren van asbestdaken zijn zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van asbest. Er zou hiervoor per 1 januari 2016 een subsidieregeling komen. Hiervoor is minimaal €75 miljoen beschikbaar. Het is nog niet bekend hoe deze regeling eruit ziet en voor wie deze beschikbaar komt.

Asbest

Tot 1994 is asbest veel gebruikt in verschillende producten, maar vooral in bouwmaterialen. Zo komt het voor in golfplaten, vinylvloerbedekking (zeil) en in pijpen voor schoorstenen. Ook kan asbest zitten in oude huishoudelijke apparaten. Bijvoorbeeld haardrogers, strijkijzers en warmhoudplaatjes. De mineralen bestaan uit microscopisch kleine, naaldachtige vezels. De vezels kunnen diep in de longen doordringen. Wie asbestvezels inademt kan ziek worden. Op termijn kan dit longkanker, mesothelioom (longvlieskanker of buikvlieskanker) of asbestose (stoflongen) veroorzaken.

Bron & beeld: Rijksoverheid, Installatie.nl.