EU-Commissaris: ‘Nederlands energielabel onderwerp van onderzoek’

EU-Commissaris: ‘Nederlands energielabel onderwerp van onderzoek’

Groen Links Europarlementariër Bas Eickhout heeft ruim een maand geleden de Europese Commissie gevraagd of het ‘natte vinger label’ voldoet aan de Europese richtlijnen. Woensdag kwam de reactie. Lees de brief hier.

Het nieuwe energielabel dat op 1 januari zijn intrede deed, is een vereenvoudigde versie van het oorspronkelijke label. Volgens experts voldoet dit nieuwe label niet aan de richtlijnen hiervoor, zoals vastgelegd in de Energy Efficiency of Buildings Directive EPBD. Kernprobleem is dat de energieprestatie van een woning niet opgenomen wordt door een onafhankelijke deskundige, maar dat de bewoner zelf het label moet samenstellen via een internetapplicatie. Vandaar de term ‘Doe-het-zelf-label’ of zoals we op deze website zeggen, natte vinger label.

De introductie van het natte vinger label heeft tot een enorme commotie geleid, met verwijten richting de overheid over amateurisme en doelbewuste ondermijning van Europese regelgeving. Europarlementariër Bas Eickhout heeft eind januari vragen hierover gesteld, aan de EU-Commissaris Arias Cañete. Sinds 1 november 2014 heeft hij de portefeuille Klimaatactie en Energie. Deze week kwam het antwoord op de brief van Eickhout, met de conclusie dat ‘de implementatie van de EPBD in Nederland onderwerp is voor nader onderzoek’ en dat ‘indien blijkt dat Nederland de verplichtingen voortvloeiend uit de EPBD niet vervult, de Commissie vervolgstappen zal overwegen.’ Hieronder staat de tekst van het verzoek van Bas Eickhout en het antwoord van de EU-Commissaris.


28 January 2015

Question for written answer to the Commission
Bas Eickhout

Subject: Incorrect implementation of Energy Performance of Buildings Directive certification scheme in the Netherlands.

Article 17 of Directive 2010/31/EU on the energy performance of buildings (EPBD) requires that the energy performance certification of buildings be carried out in an independent manner by qualified and/or accredited experts. On 1 January 2015, the Dutch Government launched its energy performance certification scheme for buildings, nine years after the deadline for transposition. Under this scheme, home owners have to use an Internet application to generate their own energy label, and the application is checked by an expert who is not physically present(1). The current method is therefore open to abuse and leads to incorrect energy performance values. Does the Commission agree that the Netherlands has not implemented the EPDB correctly, since the certification is neither carried out in an independent manner nor by qualified and/or accredited experts? If so, what steps will the Commission take to make sure that the Dutch Government implements the EPDB properly?


11 March 2015

Answer given by Mr Arias Cañete
on behalf of the Commission

The Commission has two infringement procedures open in relation to the transposition of Directive 2010/31/EU on the energy performance of buildings (EPBD) in the Netherlands. Both procedures are at the stage of Reasoned Opinion as foreseen in Article 258 of the Treaty on the Functioning of the
European Union. Following these, the Dutch authorities have communicated to the Commission several adopted pieces of legislation, most recently in December 2014. The implementation of the EPBD in the Netherlands is therefore subject to further investigation, taking into account the latest legislation. If the Netherlands indeed failed to fulfil their obligations under this Directive, the Commission would consider further steps as foreseen in the EU Treaties.


Lees meer natte vinger label:
Overheid verdient boete‘ en
Energielabel gesaboteerd

(Bron: EnergyClaim)