Multifunctioneel centrum combineert scholen en sociale woningbouw

Multifunctioneel centrum combineert scholen en sociale woningbouw

Woningstichting Leusden (WSL) realiseert samen met bouwbedrijf Heijmans, de gemeente Leusden en de provincie Utrecht een multifunctioneel centrum met scholen en sociale woningbouw. ‘Een succesvol voorbeeld van samenwerking’, aldus gedeputeerde wonen Ralph de Vries.

In de wijk Biezenkamp in Leusden komt MFC Atlas, een gebouw met drie scholen, kinderopvang en sociale huurappartementen. Eind december 2014 ging de bouw van start. De scholen zijn blij dat het gebouw er komt, omdat zij hun huidige locaties moeten gaan verlaten. De gemeente is eigenaar van de schoolgebouwen, Woningstichting Leusden van de sociale huurappartementen.

Herstructurering 

Het project is onderdeel van het langlopende herstructureringsproject De Nieuwe Biezenkamp. De wijk kan een impuls goed gebruiken, zegt Ralph de Vries van de provincie Utrecht. Daarom zou het zonde zijn om woningbouwplannen niet te combineren met andere functies. ‘Dat levert schaalvoordeel op. Het zou stom zijn om het niet te doen.’

Productief

MFC Atlas is wat De Vries betreft een uitstekend voorbeeld van samenwerking op regionaal niveau. Hij heeft het liefst dat partijen – gemeenten, woningcorporaties, marktpartijen, particulieren – naar hem toe komen met een concreet plan. ‘Ik denk niet graag vanuit een woonvisie, zo van: hier zult u bouwen en daar niet. Ik ga liever aan de slag met vernieuwende, duurzame projecten. Ik wil laten zien dat we als provincie productief zijn’. De provincie kan daarbij partijen bij elkaar brengen, adviseren en projecten soms ook financieel ondersteunen.

Bron & beeld: Aedes.