Sociale huurwoningen moeten sneller energiezuinig gemaakt worden

Sociale huurwoningen moeten sneller energiezuinig gemaakt worden

Het tempo waarin woningen energiezuinig worden gemaakt ligt te laag. Dat blijkt uit de energiebesparingsmonitor SHAERE die de vereniging van woningcorporaties Aedes op 24 maart publiceerde.

Bijna een kwart van de sociale huurwoningen kreeg het energielabel A of B in 2014 en het aantal woningen met zonnepanelen verdubbelde. Kortom: corporaties maakten de afgelopen jaren hun woningen energiezuiniger. Maar om de doelstelling van het convenant te behalen, moeten jaarlijks meer woningen worden aangepast.

In het Convenant Energiebesparing Huursector van juni 2012 is afgesproken dat corporatiewoningen in 2021 gemiddeld een index minder dan 1,25 zouden moeten hebben, wat de huizen een energie label B zou opleveren. Om deze doelstelling te halen moeten jaarlijks meer woningen worden aangepast. Door de economische crisis, de financiële situatie van corporaties en de verhuurdersheffing konden corporaties de afgelopen jaren niet voldoende investeren om de doelstellingen te halen.

Huidige situatie

Omgerekend naar de gehele sector zijn 127.800 woningen met één of meer labelklassen verbeterd. Ruim 70.000 woningen van de 169 woningcorporaties die in de energiebesparingsmonitor van 2014 zijn opgenomen kregen het afgelopen jaar een hoger energielabel. Meer woningen hadden in 2014 een A-label ten opzichte van 2013. Ook het aantal B-labels steeg: van 16,3 in 2013 naar 18 procent in 2014. Op het moment hebben de meeste huizen een C-label, wat staat voor een energie index van minder dan 1,61.

Er is vooral veel geïnvesteerd in het plaatsen van zonnepanelen en zonneboilers. Het aantal woningen met zonnepanelen steeg van 18.000 in 2013 naar bijna 30.000 in 2014. Steeds meer corporatiewoningen maken gebruik van efficiënte opwekkers voor warm tapwater, zoals HR-ketels, warmtepompen en gebouwgebonden warmtekrachtkoppeling.

Bron: Aedes