Gebouwen krijgen boete bij ontbreken van energielabel

Gebouwen krijgen boete bij ontbreken van energielabel

Op 1 juli 2015 wordt het energielabel voor utiliteitsgebouwen ingevoerd. Vanaf die datum kunnen gebouwen zonder label een boete krijgen. De Eerste Kamer stemde onlangs, net als de Tweede Kamer in met de gewijzigde woningwet.

Met de gewijzigde woningwet worden internationale verplichtingen over energiebesparing bij gebouwen gehandhaafd. Het energielabel is daarmee verplicht gemaakt voor utiliteitsgebouwen. Als het label ontbreekt kan minister Blok van Wonen een bestuurlijke boete opleggen.

Europese richtlijn

Het ministerie van Binnenlandse Zaken meldt, in een toelichting op de nieuwe woningwet, het volgende: ‘Het gaat in de woningwet om de aanpassing van artikel 120b. Dit artikel gaat over handhaving van internationale verplichtingen, zoals de implementatie van de EPBD, de Europese richtlijn voor energiebesparing bij gebouwen. Daar stond in de oorspronkelijke tekst alleen de lasten onder bestuursdwang. Daar wordt aan toegevoegd de bestuurlijke boete die bedoeld is voor onder andere het energielabel voor de utiliteitsbouw,’ aldus het ministerie van BZK.

FedEC

De Federatie van Energieconsultants (FedEC) is blij met de wetswijziging. FedEC-voorzitter Isabelle Sternheim: ‘Binnen de nieuwe woningwet is nu de sanctionering van de EPA-U geregeld. Informeel had het ministerie van BZK al toegezegd dat bij het ontbreken van een EPA-U label bij verkoop of verhuur van een pand een bestuurlijke boete zou worden toegekend, maar dit was tot nu toe nog niet wettelijk vastgelegd. Vanaf 1 juli 2015 is de bestuurlijke boete dus nu een feit. De FedEC heeft zich de afgelopen maanden erg ingezet om het belang van handhaving onder de aandacht te brengen bij de politiek. Wij zijn dan ook blij dat we in deze een succes hebben behaald,’ aldus Sternheim.

Bron: Ensoc.nl.