6 tips van woningcorporaties met beste energieprestaties

6 tips van woningcorporaties met beste energieprestaties

Uit de energiemonitor SHAERE van Aedes bleken Wonen Zuidwest Friesland en Woningstichting Voerendaal de beste energieprestaties van 2014 te hebben. Zes tips van de woningcorporaties die het beste presteerden op de Energie-Index.

De Friese corporatie heeft voor het tweede jaar op rij met 1,25 de beste Energie-Index. Voerendaal zette met twee labelsprongen de grootste stappen. Dat bleek tijdens een Aedes-bijeenkomst op 24 maart waar de cijfers uit de energiemonitor SHAERE werden gepresenteerd. Hieronder zes tips.

1

Leon Creugers van Woningstichting Voerendaal zegt dat het uiteindelijk gaat om ‘het gewoon doen’: ‘Bij een grote corporatie is men anderhalf jaar bezig met voorbereiden. Er gaat heel veel tijd zitten in overleg tussen bestuur, managers en projectleiders. Bij kleine corporaties kan het veel sneller. Uiteindelijk moet je het gewoon gaan doen. Mouwen opstropen en gaan’.

2

Bij Zuidwest Friesland was de strategie om de zowel de kwaliteit als de energiezuinigheid van de huizen te verbeteren. Dat mocht ten koste gaan van de beschikbaarheid. Dus ging er bezit in de verkoop. Jan Huisman van Zuidwest Friesland: ‘Je moet keuzes maken. Als je alles wilt, kom je nergens’.

3

Tip drie is dat je na het maken van een duidelijke keuze vol moet houden. Michel Wolters van Voerendaal: ‘In 2009 besloten wij ons hele bezit naar minstens label C te brengen. Dat geeft duidelijkheid aan je huurders. En we hebben het gehaald’. Zuidwest Friesland is het daar mee eens: ‘Waarom haalt de een de Elfstedentocht wel en de ander niet? Kwestie van doorzetten, zelfs met de blaren op je hakken’.

4

Volgens Huisman is het belangrijk dat je je niet laat afleiden van je langetermijnvisie door de landelijke politiek: ‘We hebben belang bij langdurige afspraken, dat is nou eenmaal zo met vastgoed. Politici snappen dat niet, die hebben slechts de korte termijn voor ogen. Ik zeg: schaf die heffing af en maak prestatieafspraken om in 2020 die gemiddelde Energie-Index van 1,25 wel te halen. Het overheidstekort wordt er niet anders van, omdat de werkgelegenheid stijgt’.

5

Geen van beide woningcorporaties berekende de energiemaatregelen door in de huur. Dat maakte het gemakkelijk om toestemming van de huurders te krijgen. Woningcorporatie Voerendaal kreeg onlangs bijna 100 procent van de huurders mee. Wolters: ‘We zijn persoonlijk met iedereen gaan praten. Mensen willen graag duidelijkheid over wat het voor hen betekent’.

6

En ten slotte is de laatste tip om een aannemer te kiezen die de huurder centraal stelt. Wolters: ‘Wij hebben een pilot gedaan met drie aannemers. Bij de selectie hechtten we veel belang aan de klantgerichtheid en communicatie met klanten. Dat pakte erg goed uit’.

Lees het volledige artikel op Aedes.nl.

Bron: Aedes.