Zonne-energie op gemeentedaken goed voor 45 miljoen kWh

Zonne-energie op gemeentedaken goed voor 45 miljoen kWh

Natuur & Milieu wil met de gids ‘Gemeente Zoekt Zon’ laten zien dat het opwekken van zonne-energie op daken van gemeentegebouwen niet moeilijk hoeft te zijn. Hiervoor publiceert het goede doel de zonnegids voor gemeenten.

Zonne-energie op gemeentelijke dagen heeft een grote potentie. Wanneer alle Nederlandse gemeenten 500 zonnepanelen zouden plaatsen, levert dat 45 miljoen kWh aan duurzame zonne-energie op. Dat is voldoende om ruim 15.000 huishoudens van duurzame elektriciteit te voorzien. Dit zal leiden tot een besparing van 20.000 Co2. Daarbij zorgt het plaatsen van zonnepanelen op gemeenschappelijke daken voor inspiratie bij burgers om zelf ook gebruik te maken van zonne-energie. Hiermee zou de gemeente ook een voorbeeldfunctie vervullen.

Niet ingewikkeld

In de gids zet Natuur & Milieu alle stappen en mogelijkheden tot het plaatsen van zonnepanelen op een rijtje ‘Veel gemeenten ervaren de zonnemarkt als ingewikkeld, maar dit valt ik de praktijk wel mee.’ Zegt Tjerk Wagenaar, directeur van Natuur & Milieu. In de gids staat beschreven hoe gemeenten zonnepanelen kunnen financieren en welke subsidiemogelijkheden er zijn. Daarbij worden enkele aanbieders van zonnepanelen, Coöperatie Expert, Eneco, Pluk de Zon, Rooftop Energy, Solar Green Point en Zon op Nederland verder toegelicht.

In het SER-Energieakkoord zijn er afspraken gemaakt om in 2020 14% en in 2023 16% duurzame energie op te wekken. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft namens alle gemeenten het SER akkoord ondertekend. Gemeenten hebben een belangrijke rol in dit akkoord. Volgens Natuur & Milieu is het daarom cruciaal dat alle gemeenten hun daken zullen gaan inzetten voor het opwekken van zonne-energie.

Natuur & Milieu startte al eerder de actie ‘Zon Zoekt Dak’, waarbij mensen die menen een geschikt dak te hebben kunnen profiteren van hun eigen zonne-energie door panelen op hun dak te laten plaatsen. Zon Zoekt Dak helpt mensen bij de aanschaf van de panelen en de plaatsing.

Bron: Natuur & Milieu
Beeld: Wikimedia via Creative Commons