Whitepaper over succesvolle prestatiecontracten en ESCo’s

Whitepaper over succesvolle prestatiecontracten en ESCo’s

Voor het verbeteren en structureel bewaken van de energie efficiëntie van een gebouw is een energieprestatiecontract of een ESCo een oplossing. RVO komt met een whitepaper vol inspiratie.

 

Energiebesparing in de gebouwde omgeving is één van de drie pijlers onder het Europese klimaatbeleid. Doelstelling is per 2020 de energie efficiëntie met 20% te verbeteren. Dit staat in de Energy Efficiency Directive van de EU. Dat is haalbaar door gebouwen en gebouwgebonden installaties te renoveren. Dit vraagt om forse investeringen. Het idee om de opbrengsten van de gerealiseerde energiebesparing na renovatie in te zetten voor het aflossen van de financiering, is de kern van het energieprestatiecontract. Bij de Energy Service Company (ESCo) gaat het een stapje verder. De gebruiker van het gebouw is niet meer eigenaar van de installaties en hoeft ook niet meer om te zien naar het onderhoud. Het is de ESCo die tegen betaling de energie, verwarming, ventilatie en verlichting levert tegen een vooraf overeengekomen prijs.

Whitepaper met praktijkcases

RVO.nl heeft een derde whitepaper gemaakt, die het gebruik van energiediensten promoot. Samen met het ministerie van BZK geeft RVO.nl uitvoering aan de Energy Efficiency Directive. Dit meldt onze partnerwebsite Platform Duurzame Huisvesting. De whitepaper staat vol inspiratie met projectbeschrijvingen en 3 interviews met topstukken uit de Nederlands ESCo wereld, namelijk met Jacqueline Cramer (ESCoNetwerk.nl), Eloi Burdorff (DWA, ESCO Servicepunt Noord-Holland) en Caspar Boendemaker (BNG).

Tijdens de zoektocht naar voorbeelden bleek dat er al veel projecten gerealiseerd zijn met een energieprestatiecontract. Ook tijdens ESCo Europe in januari 2015 in Milaan bleek dat al veel landen bezig zijn met een andere manier van het uitvoeren van energiebesparende of hernieuwbare energie-opwekkende maatregelen, namelijk in de vorm van prestatiecontracten. De publicatie is geschreven voor opdrachtgevers, vastgoedeigenaren, huurders van vastgoed en uitvoerende partijen als bouw- en installatiebedrijven.

Bron: platformduurzamehuisvesting.nl
Beeld: Pixabay

Beeld architecture-568954_640: KarinKarin