Europese Commissie: Nederland in gebreke vanwege falend energielabel

Europese Commissie: Nederland in gebreke vanwege falend energielabel

Gisteren heeft de Europese Commissie de Nederlandse regering laten weten dat gerechtelijke stappen in het verschiet liggen als de EU regelgeving voor het energielabel niet correct en volledig worden doorgevoerd. Dit meldt Groen Links op haar website.

Het energielabel-nieuwe-stijl zoals per 1 januari jl. is ingevoerd rammelt aan alle kanten, daarover is al uitvoerig geschreven. Maar de regering leek met het Nederlandse, afgezwakte energiebeleid voortdurend weg te komen. Dat zal niet langer gaan voor het energielabel, al snel na invoering benoemd als ‘natte vinger label’. Grootste bezwaar is dat de kwaliteit van het label – de onderliggende correct doorgevoerde berekening van de energieprestatie, waarvoor een onafhankelijk expert nodig is, op geen enkele wijze geborgd is. Woningeigenaren kunnen zelf hun label ‘samenstellen’ door via internet aantoonbaar te maken dat door woningverbeteringen een bepaald label van toepassing zou zijn. Online kijkt dan een energieprestatieadviseur (de aloude EPA-W adviseur) mee en bekrachtigt dan het label met een muisklik. Er bestaat geen opname van de woning en de installaties, zoals voorheen altijd wel het geval was.

Door Nederland bedacht

Het door de Europese Commissie voorgeschreven energieprestatiecertificaat is gebaseerd op Nederlandse concepten van rond 2001, zoals het EnergiePrestatieAdvies en de EnergiePrestatieNorm. Het label is dus eigenlijk door Nederland bedacht. De toen al uitgewerkte methodiek voor het bepalen van de energieprestatie van een woning of gebouw, is de basis geweest voor de huidige door Europa aan alle lidstaten opgelegde certificatiemethodiek als onderdeel van de Energy Performance of Buildings Directive (EPBD). Maar in stappen heeft Nederland de aanpak afgezwakt, tot het huidige doe-het-zelf-label van kracht werd. Europarlementariër Bas Eickhout, die de kwestie al meermalen bij de Europese Commissie heeft aangekaart, is niet verbaasd, schrijft Groen Links. ‘Je hoeft geen expert te zijn om te zien dat het huidige label aan alle kanten rammelt.’ Dit zijn dan berichten uit politieke hoek, maar vanuit het bedrijfsleven, dat belang heeft bij het verbeteren van de energieprestatie van woningen, is al veel langer ernstige kritiek op het overheidsbeleid te horen. De stichting EnergyClaim komt op voor bedrijven die van energiebesparing business maken, zoals onafhankelijke en door de overheid verplicht gecertificeerde energieadviseurs. Op de website is de geschiedenis van het labeldossier terug te lezen, van Kafkaiaanse proporties. EnergyClaim laat weten: ‘Minister Blok van wonen, houdt vol dat het Nederlandse energielabel wel aan de Europese richtlijn voldoet. Maar volgens EnergyClaim voldoet het label niet aan de richtlijn en zelfs niet aan de nationale wetgeving.

Energiebesparing is juist grote kans

Volgens Europarlementariër Bas Eickhout mist Nederland een enorme kans: ‘Wederom onderschat Nederland het enorme belang en potentieel van energiebesparing.’ De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor 43 procent van onze energieconsumptie. ‘Ik zie dat in andere Europese landen het energielabel enorm aanslaat. Kopers hebben het recht om te weten hoeveel ze kwijt zullen zijn aan energielasten.’ Mede vanwege het grote belang van zo een label voor degenen die een nieuw huis kopen, is Eickhout van mening dat de kosten voor een energielabel bij de koper moeten worden gelegd. ‘Als je een huis koopt dan maakt 200 euro meer of minder niet uit.’ Het laten uitvoeren van een energieprestatieberekening kost 150,- tot 250,- euro en geeft een feitelijke weergave van de energiebalans. Het certificaat is op die manier te vergelijken met een bouwkundig onderzoek, iets dat bij verkoop van een woning als normaal wordt geaccepteerd.

Energielabel soap

Volgens Pieter Levenbach van EnergyClaim, die al jaren strijdt tegen de onbegrijpelijke stellingname dat Nederland wel degelijk de richtlijnen ‘tijdig en juist’ implementeert, heeft de Nederlandse regering 2 maanden de tijd gekregen om de zaken rond het natte vinger label op orde te krijgen. Dat hoeft niet zo moeilijk te zijn. Gewoon terug naar waar we vandaan komen en de expert vragen om langs te komen. Voor opname van de woning, het bepalen van de Energie Index en daarmee de energielabelclassificering én het maken van een voorstel voor verbeteringen, inclusief kosten- en batenanalyse. Want ook dit laatste ontbreekt volledig in de Nederlandse aanpak van het afgezwakte energielabel.