Energieverspilling bestaand vastgoed: EU Lidstaten doen véél te weinig

Energieverspilling bestaand vastgoed: EU Lidstaten doen véél te weinig

De Coalition for Energy Savings is in een nieuwe analyse opnieuw uiterst negatief over de wijze waarop EU lidstaten energiebesparing in eigen gebouwen aanpakken. ‘Energie efficiëntie moet op de eerste plaats komen.’

Vorig jaar in april kwam de Coalition for Energy Savings al met de analyse dat de ingediende plannen van EU lidstaten voor invoering van de Europese Energy Efficiency Directive ‘weinig ambitieus’ waren en zelfs ‘ongeloofwaardig’. Ruim een jaar later lijkt dit beeld bevestigd. In een nieuwe analyse van de energycoalition.eu van honderden belanghebbende bedrijven en instellingen, wordt gesteld dat de centrale overheden veel te weinig leiderschap tonen bij het implementeren van de EED en het aanpakken van de energieverspilling in eigen gebouwen.

Renovatie doelstelling

Onderdeel van Europese afspraken is het op jaarbasis 3% van het beschikbaar vloeroppervlak van overheidsvastgoed te renoveren en energie efficiënt te maken. Dit staat in artikel 5 van de EED. De overheden kunnen ook bij wijze van alternatief andere maatregelen implementeren, mits de besparingsdoelstelling maar gehaald wordt. Elf lidstaten kozen voor de renovatieroute, zeventien bedachten alternatieve besparingsmaatregelen. Volgens de analyse hebben slechts twee lidstaten serieuze stappen gezet; Litouwen en Slovenië beschikken over een goede inventarisatie van de gebouwvoorraad, de eerste stap die gezet moet worden voor renovatieplannen. Alle andere lidstaten blijven hangen in onduidelijke plannen en zelfs gebrekkige informatie.

Energy Efficiency First

Volgens Stefan Scheuer, secretary general van de coalitie, zou het bijzonder teleurstellend zijn als lokale overheden hun invloed niet aanwenden om te investeren in energie efficiëntie en kostenreductie van de eigen gebouwen. ‘Het gaat om meer dan alleen de afgesproken regels implementeren, het gaat om het belang energie efficiëntie op de eerste plaats te zetten.’ Adrianna Vitali van het Wereld Natuur Fonds (WNF) voegt hier aan toe: ‘Overheden kunnen de markt voor renovatie van bestaande bouw in beweging zetten en het goede voorbeeld geven. Het is tijd om uitvoering te geven aan energie efficiëntie en ervaringen op te doen als voorbereiding op grootschalige renovatie van bestaande bouw.’ Eerder is op deze website al geschreven dat het verbeteren van bestaande gebouwen op het gebied van energie efficiëntie een enorme markt betekent voor bouw- en installatiebedrijven en de ontwikkeling van ESCo’s. Het achterblijven van overheden is daarom een gemiste kans.

Beeld Office_buildings_in_Slotervaart800: Mark Ahsmann