Heeft de installatiebranche boter op haar hoofd?

Heeft de installatiebranche boter op haar hoofd?

Centraal thema van de PROVADA is ‘rebuilding the business’. Maar hoe gaat de installatiebranche om met verduurzamen? Een interview met Jan-Maarten Elias van Unica Ecopower.

Installatiebedrijven kunnen fors bijdragen (en verdienen) aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Bijvoorbeeld door steeds betere installaties te ontwikkelen. En door via ESCo’s het beheer van zulke installaties te optimaliseren. Maar pakt de traditionele installatiebranche die duurzame handschoen ook echt op? We vragen het Jan-Maarten Elias, directeur Unica Ecopower.

Het aloude beeld van een installateur is dat van een klachtgedreven onderhoudsbedrijf. Het komt pas in actie als er een storing is. Conservatief en afwachtend dus. Maar dat beeld is inmiddels echt achterhaald, vindt althans Jan-Maarten Elias van Unica Ecopower, een specialistisch bedrijf binnen Unica Groep dat oplossingen biedt op het gebied van energiezuinigheid, duurzame energie en energieopslag. Elias: ‘Installatiebedrijven die zo opereerden zijn tijdens de crisis wel failliet gegaan. Zo’n instelling levert je alleen maar ontevreden klanten op. Je wilt storingen juist voorkomen.’

Zo’n afwachtende houding past in ieder geval niet als de installatiebranche een rol wil spelen bij de verduurzaming van vastgoed. Pakt de branche die handschoen op?
‘Het gaat langzaam, maar het kantelt. Installatiebedrijven anticiperen door energiezuinige installaties te ontwikkelen en ze preventief te onderhouden. Ook Unica zet hier op in. Bijvoorbeeld met de ontwikkeling van duurzame energiesystemen die we integreren in de klimaatsystemen van gebouwen. Denk aan Warmte Koude Opslag, zonnepalen, biomassa en restwarmte.’

Verduurzaming is ook financieel lucratief voor de installatiebranche. Heeft Unica wel een eens een businesscase gemaakt wat het de sector oplevert als je de gebouwde omgeving in Nederland renoveert naar volledig energieneutraal?
‘Die markt is enorm, al hebben we dat zelf niet onderzocht. Uit wereldwijd onderzoek van het Amerikaanse Navigant Research blijkt dat de opbrengsten van verduurzaming van commercieel en residentieel vastgoed naar energieneutraal, stevig kunnen groeien: van 629,3 miljoen dollar in 2014 naar 1,4 biljoen dollar in 2035.’

Financiering

Een struikelblok voor gebouweigenaren om te verduurzamen is financiering. Dat maakt deelname van installatiebedrijven aan Energie Service Companies (ESCo’s) interessant: die combineren verduurzaming van de gebouwinstallaties met meerjarig onderhoud, beheer en verbetering van de energieprestatie én regelt ook de financiering ervan. Hoe kijkt u hier tegenaan?
‘Financiering hoeft een ESCo niet per se te regelen omdat het wellicht goedkoper is als de opdrachtgever dit zelf doet. In feite is een ESCo een energieprestatiecontract. Je bent langjarig bij een project betrokken waardoor je echt invloed kunt uitoefenen op de duurzame prestaties van een gebouw. In het buitenland nemen steeds meer installatiebedrijven deel aan een ESCo’s. Ook in Nederland zijn we de startfase inmiddels voorbij.’

Wat vraagt dat van een installatiebedrijf, deelname in een ESCo?
‘In de basis een houding gericht op partnership met de opdrachtgever. Maar ook kennis van contracten en financieringsmogelijkheden. De totstandkoming van een ESCo kan ingewikkeld zijn, maar het levert uiteindelijk voor beide partijen veel voordeel op.’

Neemt Unica zelf ook deel in ESCo’s?
‘Ja, behalve ontwikkeling, realisatie en beheer van duurzame installaties, zit er steeds vaker een prestatiecomponent aan vast. Daarom hebben we een toenemend aantal exploitatiemanagers in dienst. Mooi voorbeeld is de Hallen in Amsterdam. Hier hebben we niet alleen de gehele klimaatinstallatie ontwikkeld en gerealiseerd, maar zijn we via de financiering ook eigenaar van de WKO. Zo garanderen we prestaties.’

Installatiebedrijven kunnen dus een rol van betekenis spelen, maar boksen de verduurzaming niet in hun eentje voor elkaar.
‘Voor de echte verduurzaming van de bestaande bouw ontkom je er inderdaad niet aan om zowel de bouwkundige- als de installatietechnische kant integraal op te pakken. Je ziet dat vooral de grote bedrijven die de bouw- en installatiepoot in elkaar hebben geschoven, dit als één pakket in een ‘gebouw-ESCo’ aanbieden. Denk aan BAM, Strukton en Heijmans. Unica doet dit bijvoorbeeld met Dura Vermeer, maar we zien nog weinig vraag naar zulke transformaties in een ESCo-vorm. Men gaat eerst voor de quick wins en die zitten vooral in de installaties.’

Meer informatie: Unica Ecopower
Tekst: Karl Bijsterveld