Zo wordt Nederland in 2050 energieneutraal

Zo wordt Nederland in 2050 energieneutraal

Nederland heeft een ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Om dit te kunnen realiseren zijn grote veranderingen nodig. CE Delft onderzocht de mogelijkheden voor een volledig energieneutrale gebouwde omgeving in 2050.

Het onderzoek werd gedaan in opdracht van GasTerra, om een realistisch beeld te krijgen van de veranderende rol van gas in de gebouwde omgeving. Verder laat het rapport zien wat er moet gebeuren om Nederland in 2050 volledig energieneutraal te maken. Dit is de ambitie van Nederland als invulling van de doelstelling van de Europese Commissie om in 2050 een CO2-reductie van 80-95% te realiseren.

Warmtevraag

In dit onderzoek is specifiek ingegaan op de warmtevraag van alle gebouwen in Nederland: dat zijn er zo’n 8 miljoen, waarvan 7 miljoen huizen. De stap naar een energieneutrale gebouwde omgeving is ontzettend groot, gezien tot op heden 90% van de gebouwde omgeving in Nederland gebruikt maakt van gas. Volgend het onderzoek zal deze warmtevraag ook minimaal dalen in de komende jaren: zo rond de 1%. Dit komt doordat investeringen in isolatie en andere vormen van verduurzamen vaak niet financieel rendabel is voor particuliere huiseigenaren.

Om deze niet snel afnemende warmtevraag tegemoet te kunnen blijven komen, zullen er radicale veranderingen doorgevoerd moet worden. In het onderzoek is per buurt gekeken wat de meest energiezuinige en goedkope oplossing was. Hiervoor zijn alle buurten in Nederland binnen vijftien categorieën ingedeeld zoals ‘historisch centrum’ of ‘licht bebouwde buitenwijk.’ Per buurt is er volgens berekend welke vorm van warmtevoorziening het meeste op zou leveren.

De oplossing

Volgens het onderzoek zou de vervanging van aardgas voor biogas uiteindelijk de goedkoopste optie zijn. Het probleem is echter dat er bij lange na niet genoeg biogas geproduceerd wordt om alle huishoudens van warmte te overzien. Daarom moet het verstrekken van biogas beperkt blijven tot de oude binnensteden, waar de andere oplossingen teveel geld kosten om te realiseren of zelfs helemaal onmogelijk zijn. In hoogstedelijke gebieden moet er meer gebruik gemaakt gaan worden voor collectieve warmen, in gebieden waar meer warmte opgewekt kan worden moet deze warmte ingezet worden om andere gebouwen te verwarmen. Tot slot kunnen buitengebieden voorzien worden van de warmtevraag door elektrische warmtepompen.

Volgens het rapport is het volledig energieneutraal maken van Nederland realistisch, maar ambitieus. Om binnen 35 jaar een land dusdanig te veranderen, moeten ook grote politieke beslissingen gemaakt worden. Bovendien worden er nu beslissingen gemaakt die grote invloed hebben op de energie-infrastructuur van het land, ook bij deze beslissingen moet rekening gehouden worden met de bevindingen in dit rapport.

Bron: CE Delft