‘Koplopers vastgoedsector hebben niet gewacht op Klimaatuitspraak’

‘Koplopers vastgoedsector hebben niet gewacht op Klimaatuitspraak’

Annemarie van Doorn, directeur van de Dutch Green Building Council is blij met de uitspraak in de #klimaatzaak. ‘Het gaat er nu om dat ook de politiek leiderschap toont,’ schrijft zij vandaag. ‘Er is geen tijd te verliezen.’

Opinie – Auto’s ouder dan vijftien jaar krijgen geen parkeervergunning meer in de binnensteden. Woningbezitters moeten verplicht een energielabel bezitten. Green Lease contracten worden actief gepromoot. Met dit soort ‘draconische’ maatregelen moeten we het doen. Het levert Nederland op het gebied van duurzaamheid een bedenkelijke positie op in Europa. Daarom ben ik blij dat het lakse en tamelijk ambitieloze klimaatbeleid van de overheid gisteren is afgestraft in de rechtszaal. Opvallend is het wel, zo’n politieke uitspraak van de rechter, maar de steun is meer dan welkom.

‘Gelukkig hebben koplopers vastgoedsector niet gewacht op Klimaatuitspraak’

De koplopers in de vastgoedsector hebben gelukkig niet gewacht op deze duw voorwaarts van de rechter. Zij hebben al sinds enkele jaren ingezien dat de politiek de lat te laag heeft gelegd. Overal in het land zien we gebouwen verrijzen die het toonbeeld zijn, ook wereldwijd, van wat er op het gebied van verduurzaming mogelijk is. Het zijn iconen die ambitie uitstralen, inspiratie vormen en steeds meer navolging krijgen.

Die ambitie en intrinsieke motivatie van de sector wordt nog eens bevestigd met het initiatief van de Dutch Green Building Council: meer dan vijfentwintig leiders van grote vastgoedbedrijven ondertekenden afgelopen maand een ambitieverklaring waarin zij verklaarden zich persoonlijk sterk te maken om de verduurzaming van de gebouwde omgeving verder te versnellen. Want het moet nog harder; gebouwen zorgen voor meer dan 15% van de broeikasuitstoot in Nederland. En dan hebben we de industrie nog niet eens meegerekend.

Hoewel het inspirerende leiderschap van directeuren uit onze sector een belangrijke bijdrage levert aan het verder verduurzamen van de gebouwde omgeving, is het nog niet genoeg. Er liggen een tweetal grote uitdagingen. Op het vlak van het duurzamer maken van de bestaande gebouwen bijvoorbeeld. Meer dan 90% van de gebouwen behoort tot die categorie. Daarnaast is het de uitdaging de eindgebruikers te motiveren hun gebouwen duurzamer te gebruiken. De arm van onze sector reikt een eind, maar zo ver op dit moment nog niet.

De uitspraak van de rechter kan daarom een welkome stimulans zijn voor onze sector om deze twee uitdagingen succesvol aan te gaan. De uitspraak verplicht de regering de lat echt stukken hoger te leggen. Verschillende maatregelen zijn mogelijk. Denk aan het belonen van eindgebruikers die hun gebouw verduurzamen. En stel aan de andere kant een verplichting op om bestaande gebouwen te verduurzamen. BREEAM-NL In-Use is een brede en breed gedragen duurzaamheidsstandaard die de prestaties van bestaande gebouwen omhoog kan stuwen. En de CO2-uitstoot drastisch kan laten verminderen.

Ik ben benieuwd naar de reactie van de politiek op de historische uitspraak van de rechter. En naar de maatregelen die daaruit voortvloeien. Staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu) die ‘de uitspraak gaat bestuderen’ klinkt nog niet echt daadkrachtig. Het gaat er nu om dat ook de politiek leiderschap toont. Ondertussen gaan wij verder met verduurzamen. Er is geen tijd te verliezen.

Annemarie van Doorn
Directeur Dutch Green Building Council

Beeld : DGBC / DGBC