Lage EPC voor gestapelde hoogbouw goed haalbaar

Lage EPC voor gestapelde hoogbouw goed haalbaar

Vorig jaar nog werd gevraagd om versoepeling van de EPC-eis van 0,4 voor gestapelde bouw. Onderzoek van Nieman Raadgevend Ingenieurs toont aan dat dit toch haalbaar is. Een publicatie van RVO.

Vorige maand publiceerde de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland het ‘Onderzoek woongebouw EPC < 0,4’, gemaakt in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Onderzoek naar de energieprestatie van een vijftiental wooncomplexen, met tot 22 woonlagen, laat zien dat lagere waarden dan de dit jaar verplicht gestelde EPC van 0,4 goed mogelijk zijn. Met het onderzoek wil RVO aan de hand van de praktijk de kennis over ‘bijna energieneutrale gebouwen’ (BENG) vergroten.

Energiepositief

Van de vijftien onderzochte wooncomplexen ligt de EPC gemiddeld ruim onder de 0,4. Een aantal gebouwen zijn ‘bijna nul’ en één gebouw is zelfs energiepositief en heeft dus een negatieve EPC. De publicatie toont in een overzichtelijk schema welke technieken en maatregelen hebben bijgedragen aan de lage EPC. Voor het merendeel van de gebouwen is gebruik gemaakt van hoogwaardige isolatie, warmte-koude opslag (WKO), ventilatie met warmte terugwinning en zonnepanelen.

Maatregelen

Nieman Raadgevend Ingenieurs maken met het onderzoek duidelijk dat een lage EPC ook voor gestapelde bouw haalbaar is. Men zegt in de publicatie van RVO: ‘Uit de onderzochte projecten blijkt dat er met gangbare technieken voldaan kan worden aan een EPC-eis van 0,4. Wel blijkt dat voor hogere woongebouwen meer maatregelen nodig zijn om te komen tot EPC: 0,4 of lager dan een lager woongebouw of grondgebonden woning. Het realiseren van een EPC < 0,4 kan met zowel traditionele technieken zoals cv, externe warmtelevering en een WKO-installatie als met minder gangbare technieken zoals biomassa.’

Lees het de publicatie Onderzoek Woongebouw EPC<0,4 van RVO
Beeld niemanRI: Marcel Oosterwijk