180.000 aanvragen voor definitief energielabel

180.000 aanvragen voor definitief energielabel

Sinds de invoering van het definitief energielabel voor woningen hebben ruim 180.000 woningeigenaren hun voorlopig energielabel omgezet in een definitief label. Dat is aanzienlijk meer dan het aantal verkochte woningen.

Afgelopen januari werd het definitief energielabel voor woningen ingevoerd. Dat had nogal wat voeten in de aarde: het aanvragen van het verplichte label verliep alles behalve vlekkeloos. Het regende klachten en het energielabel werd ook wel een ‘papieren tijger’ genoemd. Daarbij was de invoering van het nieuwe label een sterke vereenvoudiging ten opzichte van de bestaande methodiek, maar daarmee ook minder nauwkeurig. Voor het huidige label worden 150 stappen doorlopen, voor het nieuwe slechts 10.

Verdeelde meningen

Ondanks deze beperkingen hebben meer woningeigenaren dan verwacht hun voorlopig energielabel omgezet in een definitief label. Ook steeg het aantal geregistreerde labels bij de verkoop van woningen. En dat terwijl er de nodige twijfel is over het nut van het energielabel voor de verkoop: volgens 90 procent van de VBO-makelaars laten potentiële kopers het energielabel niet meewegen bij de koopbeslissing. Daarentegen toont onderzoek van de Tilburg University en Universiteit Maastricht juist aan dat woningen met een gunstig energielabel sneller verkocht worden en bovendien meer geld opleveren. De meningen over het energielabel zijn dus uiteenlopend, maar voorlopig lijkt de maatregel zijn vruchten af te werpen.

Klik hier voor een uitgebreide infographic over huizen met het nieuwe energielabel.

Bron: RVO