‘Te weinig controle op energieverbruik gemeentelijk vastgoed’

‘Te weinig controle op energieverbruik gemeentelijk vastgoed’

De gemeente Rotterdam start een inventarisatie van de meterstanden van 10.000 gas-, elektra- en watermeters, samen met GreenFox. Door jaarlijkse schattingen betalen gemeenten mogelijk veel te veel voor energie.

Dit vertelt Renzo Deurloo van GreenFox aan Energiemedia, naar aanleiding van een bericht eerder deze week op BNR. Het gebrek aan inzicht in werkelijk verbruik binnen de gemeente Rotterdam kwam aan het licht door de ervaring van de contractmanagers. In andere steden werkt GreenFox nauw samen Energiemissie voor de factuurcontrole. ‘Je kunt geen facturen controleren als je geen meterstanden hebt’, legt Renzo Deurlo uit. Door het ontbreken van actuele meterstanden, volgt voor de jaarlijkse eindafrekening een schatting. Vaak is dat het verbruik van het voorgaande jaar, verhoogd met een klein percentage. Daardoor betaalt men mogelijk jaar op jaar meer dan nodig. Rotterdam is de eerste gemeente die het gebrek aan controle grootschalig aanpakt.

App voor meteropname

Voor de inventarisatie is een app ontwikkeld, waarmee op locatie een foto wordt gemaakt van de meters, voorzien van datum- en tijdstempel en GPS-coördinaten. Deze gegevens worden automatisch verwerkt en zo ontstaat een correct beeld van de meterstanden, maar ook van waar de meters zich precies bevinden.

De inventarisatie is ook nodig voor het opsporen van de meters in gebouwen die niet meer gebruikt worden door de gemeente – maar waarvoor men nog wel de energierekening betaalt. GreenFox organiseert de meteropname met medewerkers ‘met een afstand tot de arbeidsmarkt’. Na een training in contactuele vaardigheden, ‘toneellessen’ zegt Renzo Deurlo, worden deze het veld ingestuurd.

Miljoenen

Zodra een gebouwbeheerder aan de hand van meterstanden het werkelijke verbruik kan aantonen, kan een verschil met het energiebedrijf verrekend worden. Maar daar zitten de energieleveranciers mee in hun maag. ‘Bedrijven als Eneco, Greenchoice en Delta hebben contact met ons gezocht,’ zegt Renzo Deurlo, ‘want die zijn hier ook niet blij mee.’ Als gemeenten op grote schaal geld gaan terugvragen, levert dat een onverwachte verliespost op.

Mocht het gebrek aan controle op correcte meterstanden een landelijk probleem blijken, dan gaat het om miljoenen euro’s op jaarbasis. Eneco, bij monde van Cor de Ruijter, bevestigt dat ‘schatten tot onzuivere resultaten kan leiden en dat daarbij afwijkingen ten opzichte van het werkelijk verbruik zowel positief als negatief kunnen uitvallen, zeker als het verbruikspatroon verandert’.

Slimme meter

Het probleem doet zich voor zodra in gebouwen ‘oude’ meters voorkomen die niet op afstand zijn uit te lezen (telemetrie). Dit geldt vooral voor kleinzakelijk verbruik met een aansluitvermogen tot 3x 80A. Maar ook bij bepaalde categorieën grootverbruik kan sprake zijn van een handmatige opname en dus het ontbreken daarvan. Meetbedrijven mogen een schatting doen, tot maximaal drie jaren op rij. Met een slimme meter kan het probleem verkleind worden, al zal dat ook niet altijd lukken: lang niet alle gasaansluitingen zijn ‘slim’ te maken en watermeters worden in de regel al helemaal niet op afstand uitgelezen.

Dat gemeenten met dit fenomeen te kampen hebben, mag een waarschuwing zijn voor vastgoedbeheerders met een omvangrijke portefeuille. Want ook voor deze partijen kan geschat verbruik onnodig geld kosten. Energiemonitoring is dan de beste oplossing.

Beeld : Geralt