Regelgeving STEP en FEH aangescherpt

Regelgeving STEP en FEH aangescherpt

Woningcorporaties en verhuurders die gebruik willen maken van de stimuleringsregeling energieprestatie huursector, krijgen te maken met aangescherpte regels, vanwege de eerder geconstateerde onrechtmatigheden bij aanvragen.

Eind 2014 bleken onregelmatigheden bij de uitvoering van de stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP). Door een onjuiste energie-index voor te stellen bij de aanvraag, zou onterecht subsidie verstrekt kunnen worden. Om dit voor de toekomst te voorkomen, werd in juli van dit jaar een gewijzigde regeling gepubliceerd. Deze is per 1 september jl. van kracht geworden en gepubliceerd in de Staatscourant. De aanscherping geldt ook voor de regeling fonds energiebesparing huursector (FEH).

Op de website van RVO worden de belangrijkste wijzigingen uitgelegd. Voorwaarde voor het aanvragen van STEP en FEH is dat de energieprestatie van de huurwoning verbetert. Om te zorgen dat de werkelijke energetische staat van de woning overeenkomt met de gegevens in de aanvraag, wordt er een aantal aanvullende eisen gesteld aan de aanvraag:

  1. Een verklaring dat er een fysieke opname van de energetische staat van de woning heeft plaatsgevonden. Uitzondering daarop zijn woningen die gelijk zijn aan een zogenaamde referentiewoning; dit moet wel onderbouwd worden.
  2. De directeur of bestuurder van de woningcorporatie (of eigenaar particuliere verhuurder) moet verklaren dat zijn organisatie heeft gehandeld volgens de voorwaarden van de regeling.
  3. Bij de aanvraag moet worden aangegeven welke energiebesparende maatregelen genomen worden en na renovatie moet dit aangetoond kunnen worden.

 

Overgangsrecht STEP en FEH

Aanvragen die voor 1 september 2015 zijn ingediend of waarvoor subsidie is verleend, kunnen eenmalig worden ingetrokken en opnieuw worden aangevraagd. Dit kan tot en met 2 november 2015. Pas na het intrekken van de eerste aanvraag, kan een nieuwe aanvraag worden ingediend. Ook verhuurders waarvan de aanvraag voor 1 september 2015 is afgewezen, kunnen opnieuw een aanvraag indienen, mits deze voldoet aan de gewijzigde voorwaarden. Verhuurders die al gestart zijn met de renovatie, hebben ook de mogelijkheid om de oude aanvraag in te trekken.

Bron: RVO