Geslaagde proef in Twente met energieneutraal wonen

Geslaagde proef in Twente met energieneutraal wonen

Maandag is het eindrapport gepresenteerd over de ervaringen opgedaan met de bouw van 56 energieneutrale woningen in Twente. Doel is kennisdeling en het verkennen van de ambities van Twentse corporaties voor de toekomst.

WoON Twente, een samenwerkingsverband van zeventien woningcorporaties, heeft de afgelopen jaren de duurzame woningen opgeleverd en doet nu verslag daarvan met het uiterst leesbare ‘Eindrapport 56 energieneutrale woningen’. Het rapport is mede opgesteld door Nieman Raadgevende Ingenieurs. Conclusie is ‘dat energieneutraal bouwen en renoveren niet meer weg te denken is en dat de gerealiseerde woningen zich gedurende vele jaren kunnen blijven meten met de beste praktijkvoorbeelden’.

Het rapport beschrijft het proces van ontwerp, bouw en eindgebruik van woningen ontwikkeld door een zevental corporaties in zeven verschillende plaatsen in Twente. De woningen zijn energieneutraal voor verwarming, ventilatie, warm water en hulpenergie. Dat betekent het hoogste energielabel A++++. De Rc (warmteweerstand) is gemiddeld 8,6 tot 9,1 m2 K/W. De bouwkosten van een nieuwe woning variëren van € 101.000 tot € 149.000 (excl. BTW). De huurprijs is voor een deel in de sociale sector en een deel zit in vrije huursector.

Energieneutraal

WoON Twente wilde zich voorbereiden op het overheidsbeleid dat gericht is op energieneutrale nieuwbouw in 2020 en een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050. Woningcorporaties zijn mede verantwoordelijk voor energiebesparing in de gebouwde omgeving en CO2-reductie. Voor de nieuw gebouwde woningen werd energieneutraliteit als uitgangspunt genomen. In het rapport wordt dit gedefinieerd als het op jaarbasis duurzaam opwekken van evenveel energie als nodig is voor het verwarmen, ventileren, van warm tapwater voorzien en te zorgen voor basisverlichting, voor een modaal gezin.

De energie benodigd voor het gebruik van de woning, dus voor alle (huishoudelijke) apparatuur, valt buiten deze definitie. Ook blijft de woning op het elektriciteitsnet aangesloten. Deze energieprestatie wordt aangeduid met BENG: ‘bijna energieneutraal gebouw’. Ook in Europees verband wordt deze definitie gehanteerd.

Passief Bouwen

Behalve het nastreven van energieneutraliteit, koos WoON Twente voor de benadering van Passief Bouwen. Hierbij ligt de nadruk op het verlagen van de energiebehoefte door het zo veel mogelijk benutten van zonne-energie voor het verwarmen van een gebouw, het voorkomen van opwarming in de zomer en het creëren van een aangenaam binnenklimaat in ieder seizoen. De norm die bij Passief Bouwen wordt gehanteerd, drukt de energiebehoefte van de woning uit in kWh per vierkante meter per jaar. Voor een passief huis is dat maximaal 15 kWh/m2.jaar.

Installaties

Behalve de goed geïsoleerde bouwkundige schil van de woningen met triple glas en controle daarvan met meting van de luchtdichtheid en thermografische opname, werden energiezuinige installaties toegepast. Voor de verwarming en het tapwater werd een HR107 ketel geïnstalleerd (rendement 1.07), gecombineerd met een gebalanceerd ventilatiesysteem met warmte terugwinning. In één geval is een warmtepomp toegepast.

Op de daken zijn gemiddeld vijftien zonnepanelen geplaatst. Voor een deel van de woningen werd ook een zonneboiler gebruikt. De behaalde EPC waarden variëren van -0,32 tot +0,36, zeer gunstig dus. De gemiddelde score bedraagt 0,15, goed voor het energielabel A++++ volgens de methodiek van 2014 (het huidige label hanteert vereenvoudigde labelstappen, waarbij de Energie Index kan variëren).

Bekijk hier het Eindrapport 56 energieneutrale woningen – WoON Twente