Leidraad ‘Frisse Scholen’ aangescherpt

Leidraad ‘Frisse Scholen’ aangescherpt

Deze week publiceerde RVO het programma van eisen Frisse Scholen 2015. Het PVE (Programma van Eisen) dient als leidraad voor opdrachtgevers van nieuwbouw of renovatie van onderwijsvastgoed en sluit aan bij het Bouwbesluit 2015.

Het programma Energiezuinige en Frisse Scholen formuleert op drie ambitieniveaus de eisen voor energieprestatie en het binnenklimaat, en het ontwerp van het gebouw en de installaties. Een optimaal binnenklimaat heeft een positief effect op de gezondheid, de leerprestaties en het functioneren van leerlingen en onderwijzend personeel.

Eerder deze week berichtte RTL nog dat op veel scholen het binnenklimaat ondermaats is: ‘Veel klaslokalen worden niet goed geventileerd of zijn juist te goed geïsoleerd. 70 procent van de klaslokalen is in de zomer te warm en 40 procent is in de winter koud, blijkt uit onderzoek van Gezonde Scholen. Hierdoor zitten veel kinderen versuft in de klas. 43 procent van de Nederlandse basisscholen klaagt over een muffe lucht in de lokalen, wat veroorzaakt wordt door slechte ventilatie. Dit heeft tot gevolg dat de kinderen zich minder goed concentreren en minder alert zijn.’

Programma van Eisen

Naast een gezond binnenklimaat is ook een laag energieverbruik van scholen essentieel, alleen al vanwege de kosten, zegt RVO bij de publicatie van de leidraad. Het PVE dient als leidraad voor opdrachtgevers van nieuw‐ en verbouw van scholen (schoolbesturen en gemeenten) bij het realiseren van Energiezuinige en Frisse Scholen. Het PVE sluit aan op de Bouwbesluit eisen van 2015. Met het vernieuwde PVE kunnen opdrachtgevers hun ambities formuleren, eisen opnemen in ontwerp en bestek, offertes opstellen, de uitvoering controleren en eisen stellen aan monitoring en beheer en onderhoud. De leidraad is op een aantal punten verbeterd:

  • De energieprestatie is onderscheiden naar eisen voor nieuwbouw en eisen voor bestaande bouwimage001 (2)
  • De energielabelklasse is losgelaten, daarvoor in de plaats is een EPC-eis gekomen
  • Voor bestaande bouw zijn eisen opgenomen t.a.v. de gebouwschil, de verlichting en het binnenklimaat
  • Toegevoegd is de relatie met GPR Gebouw

 

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft het PVE opgesteld in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Beeld school: Onderwijsgek/Wikipedia
Beeld image001 (2): RVO