Wanneer draagt ledverlichting bij aan kostenbesparing?

Wanneer draagt ledverlichting bij aan kostenbesparing?

Met ledverlichting is een forse energiebesparing mogelijk, maar geldt dat ook voor de kosten? Lichtspecialist Dick van Riel onderzoekt voor EnergieVastgoed de mogelijkheden.

Voor verlichting kan led toegepast worden, afhankelijk van de gebruikseisen. Ledlampen verbruiken veel minder energie dan conventionele lampen. Maar niet in iedere situatie is ledverlichting de beste oplossing. Of ledverlichting voor uw situatie kan leiden tot een kostenbesparing, hangt af van een aantal factoren:

  1. Wat is het tarief per kWh dat betaald wordt voor elektriciteit? Neem het leveringstarief plus de energiebelasting en ODE in de schijf die van toepassing is.
  2. Hoeveel branduren heeft de betreffende installatie per jaar?
  3. Wat zijn de investeringskosten, inclusief kosten voor installatie?
  4. Wat zijn de onderhoudskosten, zoals vervangingskosten?
  5. En: om wat voor type lamp gaat het?

Het in gebruik zijnde lamptype bepaalt hoeveel energie bespaard kan worden. Een belangrijk gegeven hierbij is hoeveel energie (Watt) door de lamp en armatuur wordt omgezet in zichtbaar licht. De rest van de opgenomen energie wordt omgezet in warmte. In de onderstaande tabel wordt dat weergegeven:

LED-tips-DvR-1509

De tabel laat zien dat er met ledverlichting het nodige op energie te besparen is. De besparing varieert van 80% tot 90% bij vervanging van de gloeilamp en de halogeenlamp, tot ca. 35% bij vervanging van TL-HF.

In de praktijk kan de besparing als gevolg van het hogere armatuurrendement (LOR) van led, bij vervanging van bijvoorbeeld de TL/T8 EM, oplopen van ca. 46% naar 63%.

Behalve de energiebesparing in procenten van ledverlichting ten opzichte van de conventionele lichtbronnen, bepaalt de absolute lichtopbrengst van de lichtbron/armatuur uiteindelijk of er voldoende licht (Lux) op het werkvlak terechtkomt. Als conventionele verlichting vervangen wordt door led, hoeft dat dus niet altijd 1-op-1 te zijn, omdat soms een ander lichtplan gewenst is. Ook dat heeft invloed op de kosten.

In de praktijk zal een parkeergarage waar 24/7 het licht brandt, een betere businesscase opleveren dan de sportkantine, waar de TL-verlichting maar een paar keren per week gebruikt wordt.

Meer weten over de mogelijkheden van ledverlichting? Volg de cursus Toepassen van ledverlichting in gebouwen of de cursus Techniek van energiezuinige verlichting van EnergieOpleidingen. Deze ‘crash-course in één dagdeel’ geeft gebouwbeheerders, facilitymanagers, energiecoördinatoren en -adviseurs inzicht in de mogelijkheden van ledverlichting per toepassingsgebied.