BREEAM-NL gebouwen laten fiscaal voordeel liggen

BREEAM-NL gebouwen laten fiscaal voordeel liggen

Over 2014 zijn er meer BREEAM-NL gecertificeerde gebouwen dan projecten die gebruik hebben gemaakt van de MIA/Vamil regeling. Mogelijk laten vastgoedeigenaren geld liggen.

Persbericht – In juli heeft RVO, zoals ieder jaar, de jaarverslagen voor de EIA en MIA/Vamil gepubliceerd. Daarin is te lezen hoeveel aanvragen er in het afgelopen jaar zijn toegekend. Opvallend was dat er in 2014 maar negentig BREEAM-NL gebouwen MIA/Vamil subsidie hebben ontvangen. Dit schrijft subsidie adviesbureau Hezelburcht. Als we kijken hoeveel certificaten er in 2014 zijn toegekend, dan blijken dat er ongeveer 180 te zijn.

Natuurlijk is het te verklaren dat niet ieder gebouw subsidie ontvangt, bijvoorbeeld omdat:
• de eigenaar van het gebouw niet belastingplichtig is;
• het niet gaat om een bedrijfsgebouw.

Toch is het in de meeste gevallen onervarenheid of onbekendheid met de subsidiemogelijkheden die ertoe leidt dat gebouwen niet worden gesubsidieerd. Er wordt te laat een vraag ingediend of er wordt niet voldaan aan de eisen op het gebied van duurzame bouwmaterialen. Hierdoor loopt de gebouweigenaar een fiscaal voordeel tussen de 4,6% en 12% van de bouwwaarde mis.

Het exacte voordeel is afhankelijk van het BREEAM-niveau waarop het gebouw gecertificeerd wordt en het jaar waarin de aanvraag wordt ingediend. Zeker bij gebouwinvesteringen van boven de € 1 miljoen is het effect van fiscale voordeel aanzienlijk. Het is dus van belang om dit voordeel tijdig veilig te stellen.

Bron: Hezelburcht

Lees ook: Ruim 800 miljoen euro geïnvesteerd in duurzame gebouwen (RVO)

Meer weten over het verduurzamen van bestaande gebouwen? Volg de cursusreeks Energiebeheer Gebouwen van Energiemedia.