Online gebruikersplatform bodemenergie gelanceerd

Online gebruikersplatform bodemenergie gelanceerd

Deze week is het Gebruikersplatform Bodemenergie gelanceerd. Gebruikers van warmte- en koudeopslagsystemen (WKO) vinden hier informatie, kunnen met elkaar in contact komen en kennis en ervaringen uitwisselen.

Persbericht – ‘De potentie van bodemenergie in Nederland is enorm. Daarom hebben we ervaringsdeskundigen nodig die enthousiast én eerlijk vertellen welke winst, maar ook welke aandachtspunten bodemenergie oplevert’, vertelt Dick Westgeest, projectmanager van het nieuwe Gebruikersplatform Bodemenergie. Initiatiefnemers van dit platform zijn de aanbieders van warmte- en koudeopslagsystemen, verenigd in brancheorganisatie BodemenergieNL. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ondersteunt het gebruikersplatform.

Online inspiratie

Essentieel onderdeel van het Gebruikersplatform Bodemenergie is de vandaag gelanceerde website. Deze is bedoeld om wko-gebruikers met elkaar in contact te brengen, zodat zij kennis en ervaringen kunnen uitwisselen. Het geeft informatie over het beheren van een wko en publiceert verhalen van ervaringsdeskundigen met ‘tips and tricks’. Westgeest: ‘Het kennisniveau van gebruikers groeit het snelst als zij met elkaar in contact komen en elkaar inspireren om verbeteringen aan te brengen.’

Stap voorwaarts

De nieuwe belangenorganisatie erkent dat er bodemenergiesystemen zijn die niet goed functioneren. ‘Diverse onderzoeken wijzen dat uit en ook eindgebruikers geven die signalen af’, vertelt Westgeest. ‘Dat bezorgt bodemenergie als technologie een minder fraai imago. Het feit dat brancheorganisatie BodemenergieNL hun klanten nu helpt zich te organiseren, zodat zij eventuele problemen en successen kunnen delen, is een moedige stap voorwaarts.’

Ontmoet Gebruikersplatform deze herfst

Het Gebruikersplatform laat de komende maanden op verschillende locaties van zich horen. Zo geven Chris Overes (ministerie van Binnenlandse Zaken) en Michiel van der Wal (Wageningen UR) meerdere malen namens het platform de presentatie ‘Een wko-installatie werkt alleen goed als je er werk van maakt’. Tijdens de Vakbeurs Energie in Den Bosch geeft Dick Westgeest op 8 oktober een workshop.

Beeld WKO: B. Scholten