ESCo’s: kansen voor budgetneutraal renoveren

ESCo’s: kansen voor budgetneutraal renoveren
PARTNERBIJDRAGE

Is ESCo een angstwoord? Het borgen van de energieprestatie door leveranciers de ruimte te geven te ‘outperformen’ op hun inspanning is een sleutelfactor bij budgetneutraal renoveren. En een multiplier voor geïnvesteerd vermogen in energie-efficiëntie.

Op de Gemeentelijke Vastgoed Dag 2015 zal Marnix van Os van Cotrust in zijn lezing ingaan op de kansen van energieprestatiecontracten. In Zutphen worden de successen die behaald zijn met de ESCo van de Hanzehal doorgetrokken naar het gehele vastgoed. Marnix van Os zal aan de hand van deze casus ingaan op het fenomeen ESCo, dat in zijn optiek een synoniem is voor het budgetneutraal renoveren, en de voor- en nadelen aangeven voor de gemeentelijke organisatie in vergelijking met andere mogelijkheden voor verduurzaming van het vastgoed.

Daarbij zal specifiek ingegaan worden op mogelijke financieringsvormen, economische hefbomen en aanbestedingstrategie. Kortom een compleet verhaal toegespitst op de gemeentelijke praktijk van alle dag die Marnix maar al te goed kent, want hij is 25 jaar in dienst geweest bij diverse gemeentelijke organisaties.

Prestatiecontract

ESCo staat voor Energy Service Company: een bedrijfseconomische eenheid die in opdracht van een eigenaar zorg draagt voor de energievoorziening inclusief de installatie en exploitatie van gebouwgebonden installaties. De gebouweigenaar koopt geen ketels, buizen en bedrading, maar geniet van een gezond en comfortabel binnenklimaat dat voldoet aan de eisen die gelden voor de bedrijfsprocessen. Voor ziekenhuizen, kantoorgebouwen en onderwijsinstellingen bestaan bewezen business cases. Toch wil de ESCo in Nederland nog niet echt doorbreken.

Bij een ESCo geven gebouweigenaren of gebruikers iets uit handen dat nog steeds als voorwaardelijk ‘eigen’ wordt gezien. En dat is een gemiste kans, zeker bij nieuwbouw en renovatie. De ESCo biedt de mogelijkheid om de operatie te richten op de kernprocessen, terwijl externe specialisten waarborgen treffen voor de kwaliteit van licht, lucht, temperatuur en technische voorzieningen. Waarbij die externe specialisten ook nog eens mogen verdienen als ze presteren boven de afgesproken normen. Als het om eigenaarschap gaat en verantwoordelijkheid, met de kans op de beste output, is dat de meest ideale taakverdeling.

Meer weten over de Gemeentelijk Vastgoed Dag van 5 oktober 2015? Lees de vooraankondiging en krijg 30 euro korting wanneer u zich aanmeldt.

Gemeentelijk Vastgoed Dag