Nul-op-de-meter: nieuwbouw werkt beter dan renovatie

Nul-op-de-meter: nieuwbouw werkt beter dan renovatie

Doel voor het jaar 2050 is een energieneutrale woningvoorraad, maar met het huidige tempo van renovatie en nieuwbouw wordt dat niet gehaald. Intensiveren van vervangende nieuwbouw in plaats van renovatie brengt de doelen wel dichterbij.

In opdracht van het Nederlands Verbond Toelevering Bouw (NVTB) heeft TNO een vergelijk gemaakt tussen de milieu- en energieprestaties van ingrijpende renovatie tot nul-op-de-meter woningen en vervangende nieuwbouw van energieneutrale woningen. Wil Nederland de gestelde klimaatdoelen halen, dan verdient vervangende nieuwbouw de voorkeur boven renovatie met enkele labelstappen. Dit vindt het NVTB op basis van het onderzoek.

Extra investeringen, extra besparingen

In het Energieakkoord is vastgelegd dat de bestaande woningvoorraad gerenoveerd moet worden met minimaal twee energielabelstappen. Het gaat dan jaarlijks om 300.000 woningen. Mocht dit doel gehaald worden, dan leidt dat tot een bijdrage in de CO2-reductie in 2050 van 32%. Door met name G-F-E gelabelde woningen niet meer te renoveren, maar grotendeels te vervangen door nul-op-de-meter nieuwbouw, loopt de bijdrage in de CO2-reductie op tot ruim 47%. Hoewel vervangende nieuwbouw duurder zal zijn dan renoveren, is de energiebesparing fors hoger en op lange termijn dus goedkoper.

Door extra in te zetten op vervangende nieuwbouw, is uitbreiding van het huidig budget voor renovatie van 1,8 miljard per jaar benodigd met 4,1 miljard. Maar daartegenover staat bijna 85 miljard aan vermeden energiekosten en een waardestijging van het onroerend goed met 45 miljard (tot 2050). Ook levert het 35.000 extra banen op.

Renovatie of nieuwbouw

De woningvoorraad in Nederland veroudert, door het lage aantal nieuwbouwwoningen en het beperkte aantal vervangende nieuwbouw. Veertig jaar geleden was nog bijna 60% van de woningen jonger dan 25 jaar. Momenteel is dat minder dan 20%. Als het gaat om energie-efficiëntie, een gezond binnenklimaat en om comfort, dan scoren oudere woningen slecht. De afweging tussen renovatie en vervangende nieuwbouw is volgens het TNO-onderzoek een kwestie van rekenen.

Als renovatie leidt tot bijvoorbeeld een energielabel B, dan kan het zijn dat voor vrijwel dezelfde kosten een nul-op-de-meter nieuwbouwwoning gerealiseerd kan worden. Het energetisch voordeel overtreft de extra investering en compenseert zelfs het extra materiaalbeslag waarvan sprake is bij nieuwbouw, mits bouwmaterialen hergebruikt worden. TNO geeft een overzicht van de voordelen.

Voordelen van nieuwbouw:

  1. Gunstigere energieprestatie
  2. Meer comfort, flexibel
  3. Hogere WOZ-waarde
  4. Verbeterde leefbaarheid in de wijk
  5. Inspelen op marktvraag
  6. Grip op ruimtelijke kwaliteit

Voordelen van renovatie:

  1. Lagere investering
  2. Minder overlast
  3. Lager materiaalgebruik
  4. Behoud stedenbouwkundige aard

Het volledige rapport is te downloaden op de website van TNO. Een samenvatting van het rapport is te lezen via het bericht op de website van NVTB of op www.vervangendenieuwbouw.nl.