Hybride warmtepomp maakt flexibele inzet duurzame energie mogelijk

Hybride warmtepomp maakt flexibele inzet duurzame energie mogelijk

De Topsector Energie laat een consortium met o.a. de Gasunie onderzoek doen naar de hybride warmtepomp voor woningen, als alternatief voor de traditionele cv-ketel. De pomp draait zowel op (groen) gas als elektriciteit.

Gasunie, Berenschot, BDH en DNV GL gaan samen onderzoek doen naar hoeveel flexibiliteit een hybride warmtepomp kan leveren voor het elektriciteitsnet. De hybride waterpomp wordt gezien als een mogelijke oplossing om tegemoet te komen aan de benodigde flexibiliteit rondom duurzaam opgewekte energie. Dit schrijft Consultancy.nl. Het consortium werd voor het onderzoek ingeschakeld door de Topsector Energie.

De toename van duurzame energieopwekking uit bronnen als wind en zon veroorzaakt een toenemende variatie op het elektriciteitsnet. Om variaties op te vangen, wordt gekeken naar mogelijkheden voor tijdelijke energieopslag, vraag- en aanbodafstemming, maar nu ook door verbruik naar bron te laten variëren. De hybride warmtepomp, geschikt voor ruimteverwarming en warm tapwater, kan aangedreven worden door zowel elektriciteit als (groen) gas. Afhankelijk van het aanbod kan de pomp kiezen voor de meest geschikte bron.

Vraagsturing

Belangrijk onderdeel van het onderzoek zal zijn het ontwikkelen van een slim stuursysteem. Normaal wordt een verwarmingssysteem aangestuurd door de warmtevraag in combinatie met bijvoorbeeld de buitentemperatuur. De hybride warmtepomp zal ook moeten kijken naar beschikbaarheid, mogelijk overschot op het net en de actuele belasting van het net.

De studie van het consortium moet leiden tot een betaalbaar alternatief voor traditionele verwarmingssystemen voor woningen.

Lees ook het bericht op Berenschot.nl.

Beeld : Geralt