Rapporten RVO met praktijkcases energiezuinig renoveren

Rapporten RVO met praktijkcases energiezuinig renoveren

RVO publiceert twee rapporten voor het renoveren van woningen; of in labelstappen of in één keer naar A++. Hiervoor zijn vijftig voorbeeldprojecten onder de loep genomen. Per project worden ook de kosten genoemd.

RVO.nl – Woningcorporaties geven de voorkeur aan stapsgewijs renoveren, om in 2020 een woningvoorraad te hebben met gemiddeld energielabel B. Er zijn echter ook succesvolle renovatieprojecten die direct de sprong maken naar A+ of beter. Dit blijkt uit twee onderzoeken naar energiezuinige renovatie aan de hand van vijftig voorbeeldprojecten.

Onderzoek renovatieprojecten

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft Nieman Raadgevende Ingenieurs voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) twee onderzoeken gedaan naar energiezuinige renovatieprojecten. Het eerste onderzoek gaat over 25 energiezuinige renovatieprojecten van woningen die zijn gerenoveerd naar energielabel B of A. Het tweede onderzoek beschrijft 25 zeer energiezuinige renovatieprojecten naar label A+ of A++. Het resultaat: er blijkt een verschil in aanpak tussen projecten met een ambitie label B/A en projecten met een hogere ambitie.

Naar label B/A of A+/A++

Om het doel, een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050, te halen, zijn er bij renovatieprojecten twee mogelijkheden: in één keer de gewenste stap maken of stapsgewijs de bestaande gebouwvoorraad verbeteren.

Bij de 25 projecten met een label B kiezen woningcorporaties maatregelen die net voldoen aan label B, maar nog niet goed genoeg zijn voor een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050. Het stapsgewijs verbeteren gaat uit van dit einddoel. Dit houdt in dat men bij het renoveren geen maatregelen treft die het realiseren van energieneutraliteit in de toekomst in de weg staan.

Bij de 25 zeer energiezuinige projecten (ambitie A+ en hoger) geven woningcorporaties juist de voorkeur aan een sprongsgewijze aanpak: in een keer een grote stap. Het resultaat, een energieneutrale woning, wordt direct bereikt of is in de toekomst met een beperkte aanvullende ingreep bereikbaar.

Waarom renoveren naar energieneutraal?

Het renoveren van de bestaande woningvoorraad is nodig om te voldoen aan de afspraken uit het Energieakkoord. Hierin is afgesproken dat in 2050 de hele gebouwde omgeving energieneutraal moet zijn. Momenteel is dit pas 0,1%. Voor de bestaande bouw is een eerste stap naar energieneutraal bouwen opgenomen in het ‘Convenant Energiebesparing huursector’ van 28 juni 2012.

Onder meer Aedes, Vastgoed Belang en de Nederlandse Woonbond hebben hierin vastgelegd dat de woningvoorraad van corporaties in 2020 een gemiddeld energielabel B heeft. De leden van Vastgoed Belang streven ernaar om voor 80 % van hun voorraad label C of beter te realiseren.

Lees meer

In de twee onderzoeken leest u over de verschillende technieken voor renovatie en het proces om te komen tot een energiezuinige renovatie. Voor beide renovatiefases worden de 25 voorbeeldprojecten uitvoerig beschreven. Klik hier voor de website van RVO.

Bron: RVO.nl