Amsterdam start duurzaamheidsonderzoek vastgoedsector

Amsterdam start duurzaamheidsonderzoek vastgoedsector

De gemeente Amsterdam gaat, net als Rotterdam, Utrecht en Den Haag, de duurzaamheid van lokaal vastgoed gedetailleerd in kaart brengen. Daarbij wordt de methode BREEAM-NL In-Use Self-Assesment gebruikt.

Persbericht – In navolging van het succesvolle duurzaamheidsonderzoek naar kantoren op de Zuidas vorig jaar start deze week een grootschalig onderzoek naar kantoorpanden in heel Amsterdam. Dit meldt de gemeente op haar website. Net als in Rotterdam en Utrecht is het de bedoeling om van een derde van de kantorenvoorraad een beeld te krijgen wat de stand van zaken is op het gebied van duurzaamheid in de bedrijfsvoering. Ook instellingen uit het hoger onderwijs kunnen deelnemen. In Amsterdam gaat het om minimaal twee miljoen m2 kantorenvastgoed in de stad. Het onderzoek wordt uitgevoerd door bbn adviseurs in opdracht van de gemeente Amsterdam.

Deelnemers aan het onderzoek krijgen het komende half jaar hulp in het uitvoeren van een BREEAM-NL In-Use self-assessment, onder andere door praktische werksessies, een telefonische helpdesk en thematische kennissessies en bijeenkomsten. In Den Haag wordt tegelijkertijd gestart met eenzelfde onderzoek, zodat in juni 2016 een groot deel van de kantorenvoorraad van de vier grote steden (G4) in beeld is. De G4 nemen hiermee het initiatief om eigenaren en eindgebruikers van vastgoed te betrekken bij de landelijke en gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen.

Verduurzamen kantoorsector

De resultaten van het onderzoek kunnen aanleiding vormen voor concrete samenwerking tussen de vier steden en de vastgoedsector op het gebied van onder andere energie, materiaalgebruik en vervoer. Het onderzoek biedt deelnemende bedrijven inzicht in hun eigen positie ten opzichte van andere deelnemers en in de mogelijkheden voor verdere verduurzaming van hun eigen bedrijfsvoering. Daarnaast geeft het onderzoek ook een beeld van mogelijke kansen en knelpunten voor de verdere verduurzaming van de kantorensector, zodat die gezamenlijk kunnen worden geadresseerd.

BREEAM-NL In-Use

De methodiek voor het onderzoek is BREEAM-NL In-Use. BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) is binnen Europa een van de meest gebruikte instrumenten om de duurzaamheid van nieuw en bestaand vastgoed meetbaar te maken. Deze methode kijkt niet alleen naar het energiegebruik, maar ook naar andere duurzaamheidsaspecten, zoals materiaalgebruik en de leefbaarheid van het gebouw en de omgeving.

Het label In-Use is specifiek ontwikkeld voor het meten van bestaande gebouwen. Ook maakt het label onderscheid in drie rollen, te weten: eigenaar, beheerder en gebruiker. Hierdoor kunnen betrokken partijen zelf een score bepalen en deze gezamenlijk bespreken. Er zijn in totaal negen categorieën waarop wordt gescoord: energie, transport, water, materialen, afval, ecologie, vervuiling, gezondheid en management.

Voor meer informatie en deelname: duurzaamheidsonderzoek vastgoedsector Amsterdam.

Beeld : migdejong