Stroomversnelling: ‘Stop gaswinning, start nul-op-de-meter’

Stroomversnelling: ‘Stop gaswinning, start nul-op-de-meter’

Stroomversnelling adviseert de landelijke coördinator Groningen, Hans Alders, een gebouwgebonden oplossing voor financiering van nul-op-de-meter mogelijk te maken. Dit betekent stoppen met gas; te beginnen in Groningen.

 

Persbericht – De Taskforce Financiering van Vereniging de Stroomversnelling vraagt de Nationaal Coördinator Groningen, Hans Alders, mee te werken aan een gebouwgebonden oplossing voor financiering van nul-op-de-meter upgrades voor particulieren. Met deze vorm van financiering wordt het voor woningeigenaren een stuk makkelijker een nul-op-de-meter upgrade rond te krijgen. De transitie naar nul-op-de-meter in Groningen komt hierdoor in een stroomversnelling, waardoor de gaskraan verder dicht kan, aldus vereniging de Stroomversnelling.

In het kort

Binnen de huursector zijn in Groningen de handen al ineen geslagen om bij de verstevigingsopgave tegelijkertijd de verduurzaming van de woningvoorraad zonder gas, maar met nul-op-de-meter te realiseren. Dat moet ook bereikbaar zijn voor particuliere woningeigenaren, zo zegt Stroomversnelling.

De Taskforce Financiering van de Stroomversnelling wil de keuze van particulieren voor een nul-op-de-meter upgrade gemakkelijker maken. Voor veel woningeigenaren ligt de sleutel bij een gebouwgebonden oplossing. Met dit concept kan de renovatie worden betaald met een maandelijks bedrag ter hoogte van de oude energierekening, die bij verhuizing overgedragen wordt aan de volgende eigenaar. Het meest logische lijkt om de contractuele verplichtingen via het netwerkbedrijf te laten verlopen.

400.000 mensen willen nul-op-de-meter

In Nederland staan zouden naar schatting 3,5 miljoen woningen geschikt zijn voor een industrieel vervaardigd nul-op-de-meter renovatieproduct; zeker de helft hiervan is in particulier eigendom. Uit onderzoek van Platform 31 blijkt dat een derde van de huiseigenaren graag een aanbod ontvangt voor een nul-op-de-meter renovatie. Dit betekent dat op dit moment ruim 400.000 eigenaren van rijwoningen geïnteresseerd zijn.

Dat zij niet direct stappen ondernemen, komt omdat men huiverig is voor de financiering. Veel mensen willen liever geen extra hypotheek of andere persoonsgebonden leningen. Daarnaast blijkt dat 40 procent van de huiseigenaren niet voor een persoonsgebonden financiering in aanmerking komt omdat bijvoorbeeld hun huis ‘onder water’ staat, ze geen arbeidscontract hebben of 55-plus zijn.

De oplossing: betalen via de energierekening

Niettemin zijn al deze woningeigenaren wel gebonden aan een andere financiële verplichting, namelijk hun huidige maandelijkse energierekening. Dit bedrag is in de meeste gevallen toereikend om een nul-op-de-meter renovatie te financieren. Mensen blijven dan netto hetzelfde bedrag betalen, maar nu als vergoeding voor de investering in de nul-op-de-meter renovatie in plaats van voor de levering van energie. Taskforce noemt het een positief punt dat bij verhuizing de investering overgaat naar de volgende huiseigenaar. De instelling ziet deze oplossing dus graag werkelijkheid worden.

Een gebouwgebonden oplossing, waarbij het netwerkbedrijf de inning van deze vergoeding faciliteert via een vorm van vastrecht, acht de taskforce het meest kansrijk. Een netwerkbedrijf heeft via de energiemeter al een relatie met de woning. Deze oplossing is bovendien het best landelijk op te schalen én biedt de markt alle ruimte.

Hans Alders

De Taskforce Financiering adviseert nu de Nationaal Coördinator Groningen, Hans Alders, de ontwikkeling van deze gebouwgebonden oplossing voor financiering te ondersteunen zodat de transitie naar nul-op-de-meter ook in Groningen in een stroomversnelling gaat. Dit betekent meer zelf opgewekte energie, waardoor de gaskraan verder dicht kan. Particulieren kunnen dan in de toekomst via een makkelijke weg, zonder hoge kosten vooraf, hun woning upgraden naar een comfortabele nul-op-de-meter woning, zonder dat zij bang hoeven te zijn dat hun investering verloren gaat als zij verhuizen. Winst voor iedereen, zo concludeert de instelling.

Beeld stroomversnelling: Stroomversnelling / Stroomversnelling