Green Deal Scholen voor duurzaam onderwijsvastgoed

Green Deal Scholen voor duurzaam onderwijsvastgoed

Afgelopen week is het uitvoeringsprogramma Green Deal Scholen gepubliceerd, waarmee schoolbesturen geholpen worden schoolgebouwen te verduurzamen.

Op 10 november vindt de centrale start van het uitvoeringsprogramma van de Green Deal Scholen plaats, tijdens de kennisdag van Ruimte-OK . Dit schrijft het Waarborgfonds & Kenniscentrum Ruimte-OK in een persbericht. De ondertekenaars van de Green Deal Scholen – de PO-Raad, VO-raad, VNG, ministeries van OCW, BZK, IenM en EZ, Ruimte-OK en Klimaatverbond Nederland – geven hiermee invulling aan de Green Deal Scholen die vorig jaar is ondertekend.

De activiteiten in het uitvoeringsprogramma hebben tot doel schoolbesturen te ondersteunen bij het creëren van duurzame, gezonde en betaalbare scholen, hetgeen moet leiden tot een gezonde leer- en werkomgeving voor leerlingen en leraren.

In Nederland staan ongeveer 9.000 schoolgebouwen. Hierin krijgen ruim 2,4 miljoen leerlingen les en werken bijna 200.000 onderwijsprofessionals. In veel van deze gebouwen laat het binnenklimaat en de energetische kwaliteit te wensen over: 6% van de scholen heeft een energielabel, waarvan 75% een label C of lager en 25% een label G. Dit leidt tot mindere prestaties van leerlingen en leerkrachten en een hoger ziekteverzuim. Ook brengt het onnodig hoge exploitatielasten met zich mee, schrijft Ruimte-OK.

Uitvoeringsprogramma

Het Uitvoeringsprogramma richt zich op schoolbesturen en gemeenten die werk willen maken van verduurzaming, maar vooralsnog niet tot handelen overgaan omdat ze ‘onbewust onbekwaam’ zijn. Door hen actief te begeleiden naar uiteindelijk ‘bewust bekwaam’, wordt de drempel tot handelen verlaagd en komt men in actie. De missie van de Green Deal Scholen is daartoe vertaald naar het volgende programmadoel: Schoolbesturen en gemeenten zijn toegerust om gezamenlijk de verduurzaming van schoolgebouwen aan te pakken, en komen daadwerkelijk in actie. Dit doel is uitgewerkt in zes resultaatlijnen:

  1. Betrokkenheid en gezamenlijke ambitie,
  2. Kennisinfrastructuur (vraagarticulatie),
  3. Gebouwinzicht (gegevens),
  4. Quick Wins,
  5. Aansluiting van vraag en aanbod, en
  6. Innovatie.

De kennisdag van Ruimte-OK wordt gehouden op 10 november 2015 in Tilburg vanaf 12.00 uur.