6 referentiewoningen voor bijna energieneutrale nieuwbouw

6 referentiewoningen voor bijna energieneutrale nieuwbouw

Voor nieuwbouw met bijna nul-op-de-meter heeft RVO voor een zestal woningtypen een voorbeeld doorgerekend met een EPC van ≤ 0,4. De bouwsector kan de referentiewoning als uitgangspunt nemen voor energieneutrale nieuwbouw.

Vanaf 2020 wordt energieneutrale nieuwbouw de norm. Tot die tijd worden de eisten ten aanzien van de energieprestatie van woningen aangescherpt. Sinds 1 januari 2015 geldt een EPC van ≤ 0,4. Om te laten zien hoe voor een gangbare woning een dergelijke energieprestatie bereikt kan worden, heeft RVO voor zes verschillende woningen een berekening gemaakt en vorige week de nieuwe factsheets per woning gepubliceerd.

Hoewel architecten, bouwers en installateurs in staat zijn energieneutrale woningen te bouwen, verlangt het bouwbesluit dat pas vanaf 2020. Wel worden jaarlijks de vereisten voor de energieprestatie aangescherpt. De factsheets voor een galerij-, hoek- en tussenwoning, een appartement, een tussenwoning en een vrijstaande woning, tonen de opbouw van de berekening voor de energieprestatie.

Varianten

De voorbeeldberekeningen laten goed de verschillen zien tussen verschillende technieken, zoals ventilatie met warmteterugwinning tegenover natuurlijke ventilatie. Ook zijn varianten gemaakt met en zonder Pv-installatie voor het opwekken van zonne-energie. Aan het einde van de factsheet per woning wordt in de EPC-berekening de warmtevraag per vierkante meter bepaald, een indicatie voor het te verwachten (netto) energieverbruik.

Geen nul-op-de-meter

Met de factsheets geeft RVO een aanzet voor het verbeteren van de energieprestatie van nieuwbouwwoningen, maar ook niet veel meer dan dat. Passief bouwen en de NoM-woning (nul-op-de-meter) komen niet aan bod, terwijl bouwers en woningcorporaties prima in staat zijn deze te maken, ook tegen acceptabele kosten. Van een warmtepomp is in de berekening van RVO bijvoorbeeld geen sprake. Wel van de standaard HR-107 ketel.

Erger nog, de warmtevraag wordt in een aantal van de berekeningen gecompenseerd met de opbrengst van zonnepanelen. Zo werkt de EPC nu eenmaal, maar als het om de energieprestatie – lees: warmtevraag – gaat, dan lijkt de woning zuinig, maar is deze dat dus eigenlijk niet.

Voor de factsheets referentiewoningen: bezoek RVO.

(Foto: energieneutrale woningen Groevenbeek Noord)