Daglicht op de werkplek vergroot slaapkwaliteit

Daglicht op de werkplek vergroot slaapkwaliteit

Aan de samenhang tussen arbeidsproductiviteit en een gezonde werkomgeving wordt niet meer getwijfeld, al is het moeilijk meetbaar. De Dutch Green Building Council zet de eerste stappen.

Vorig jaar verscheen het rapport ‘Health, Wellbeing and Productivity in Offices’, van de World Green Building Council. Dit rapport is door de DGBC vertaald en aangevuld met Nederlandse voorbeelden en inzichten, zo meldt de DGBC op de website. Naast een aantal schokkende bevindingen gaat het rapport in op het meetbaar maken van gezondheid in kantoren.

Daglichttoetreding in kantoorgebouwen is een factor van belang. Volgens de DGBC zijn de verschillen groot, tussen een werkplek bij het raam en een verder weg gelegen werkplek waar nog maar een derde daglicht doordringt. Medewerkers die maximaal van daglicht kunnen genieten slapen 46 minuten per nacht langer, dan collega’s die dat daglicht ontberen. Minder daglicht is ook van invloed op vitaliteit, slaapkwaliteit en -efficiëntie en slaapverstoring. Ook uitzicht op de buitenwereld blijkt een factor: 6,5% van de variatie in ziekteverzuim laat zich verklaren door daglichttoetreding en uitzicht.

Schokkende cijfers

Ziekteverzuim is een grote kostenpost. In Nederland is jaarlijks 47% van alle werknemers een keer ziek. Omgerekend kost dat 4% van alle te werken dagen en 4% van de totale loonkosten. In euro gaat het dan om 11,5 miljard per jaar. Volgens de DGBC bestaat het ‘Sick Building Syndrome’ nog steeds. In veel gebouwen laat de kwaliteit van het binnenklimaat te wensen over – op zijn zachtst gezegd. Onvoldoende ventilatie en vervuilde ventilatiesystemen kunnen een directe oorzaak zijn van ziekteverzuim zijn. Te hoge of te lage temperaturen beïnvloeden het comfort en lawaai kan de concentratie verstoren.

‘Medewerkers zijn het grootste kapitaal van een onderneming en besteden 80% van hun tijd in een gebouw,’ schrijft de DGBC, die vindt dat we ons veel meer bewust moeten worden van de negatieve invloed die een gebouw op medewerkers kan hebben. In Nederland is gemiddeld iedere werknemer maar liefst 9 dagen afwezig door ziekte. Als daar één dag van af te knabbelen is levert dat al een miljard euro per jaar op. In de VS kost het ziekteverzuim meer dan 2000 dollar per werknemer per jaar. In het VK kost slechte geestelijke gezondheid 30 miljard pond per jaar door verloren productie. In Australië worden de kosten voor ‘presenteïsme’ (niet volledig functioneren op het werk) geschat op 26 miljard Australische dollars.

BREEAM-NL

Het rapport steekt de thermometer in de gezondheid van gebouwen. De DGBC wil gezondheid en comfort een duidelijker positie geven en onderdeel lmaken van het BREEAM-NL keurmerk. Daartoe is nu een eerste stap gezet. Voor meer informatie en een exemplaar van het rapport kan contact gezocht worden met de DGBC.

Lees ook: ‘Kantoorgebouwen zijn sleutel tot gezondheid en productiviteit

Beeld : CC0 / meineresterampe