Eisen (bijna) energieneutraal bouwen gepubliceerd

Eisen (bijna) energieneutraal bouwen gepubliceerd

Vanaf 2020 moeten alle nieuwe gebouwen in Nederland ‘bijna energieneutrale gebouwen’ (BENG) zijn. Daarvoor wordt de EPC-norm vervangen door de BENG-norm. RVO publiceert nu een handreiking.

Met de handreiking kunnen de huidige EPC-eisen vertaald worden naar de nieuwe BENG-eisen. De nieuwe norm stelt eisen aan het energieverbruik van een gebouw of woning en gaat daarmee verder dan de EPC. Het energieverbruik wordt op drie aspecten vastgelegd:

  • De maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar: dit is de energiebehoefte voor verwarming, koeling, ventilatie, warm tapwater en voor utiliteitsgebouwen ook de verlichting
  • Het primaire energieverbruik in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar, inclusief systeemverliezen, hulpenergie (pompen) en rendementsverlies, na aftrek van opgewekte energie uit hernieuwbare energie bronnen (zoals zonnepanelen)
  • Het aandeel hernieuwbare energie in het totaal van het primaire energieverbruik en opgewekte energie

 

Bijna energieneutraal

Huishoudelijke apparatuur en niet gebouwgebonden installaties vallen buiten de norm, vandaar ook de term ‘bijna’ energieneutraal. Voor woningen bestaat ook de term ‘nul op de meter’; hierbij is het energieverbruik op jaarbasis nihil, inclusief het gemiddeld verbruik voor huishoudelijke apparaten. Een bijna energieneutraal gebouw heeft een EPC rond nul, maar dus wel een netto verbruik. De normen zijn gebaseerd op onderzoek van DGMR ‘Resultaten verkennende studie voor eisen aan bijna energieneutrale gebouwen’ en zijn volgens RVO haalbaar. De BENG-eis zal voor overheidsgebouwen al eind 2018 gaan gelden.

BENG

De eisen ten aanzien van energiebehoefte en primair energieverbruik zijn afhankelijk van de gebouwfunctie (zie tabel). De eisen sluiten aan op de definitie van bijna energieneutrale gebowuen zoals deze gegeven wordt in de Europese Energy Performance of Buildings Directive.

Gebouwfunctie Energiebehoefte Energieverbruik Aandeel
primair hernieuwbaar
kWh/m2/jr kWh/m2/jr %
Woningen 25 25 50
Utiliteit 50 25 50
Onderwijs 50 60 50
Gezondheidszorg 65 120 50

Bron: RVO