Servicekosten blijven dalen, maar einde daling is in zicht

Servicekosten blijven dalen, maar einde daling is in zicht

Volgens de jaarlijkse OSCAR- benchmark van JLL zijn de servicekosten opnieuw gedaald, maar is het einde van die daling wel in zicht. De energiekosten zijn ten opzichte van een jaar eerder iets gedaald.

Deze week verscheen de OSCAR benchmark 2015 van JLL (Jones Lang LaSalle) en deze laat voor het zesde jaar op rij een daling zien van de servicekosten van kantoorgebouwen in Nederland. De benchmark is gebaseerd op de servicekostenafrekening van 3,17 miljoen vierkante meter kantoorruimte van 541 gebouwen en komt uit op 28,02 euro per m2. Deze daling van 11,1% is vooral een gevolg van afnemende energiekosten, enerzijds door de zachte winter, anderzijds door gedaalde tarieven voor levering. Volgens JLL zijn de lagere kosten voor energie ook een gevolg van de toename van energiebesparende maatregelen.

 

Ontwikkeling servicekosten JLL OSCAR benchmark
2014 2013 2012 2011 2010
€ 28,02 € 31,52 € 32,87 € 32,80 € 33,48

 

De OSCAR benchmark (Office Service Charge Analysis Report) specificeert de servicekosten op veertien onderdelen, waaronder de kosten voor elektra, warmte en water. Voor het jaar 2014 komen deze kosten uit op gemiddeld 12,71 euro/m2, zo’n 45% van de totale servicekosten. Over 2013 was dit nog 48%. De spreiding van de energiekosten is groot en varieert van 8 tot bijna 20 euro/m2. Over het jaar 2013 was dit nog 9 tot 21 euro/m2.

Einde daling in zicht

JLL verwacht dat de servicekosten zich gaan stabiliseren. Piet Hein Erdman, Director Property and Asset Management van JLL: ‘De servicekosten in Nederland gaan zich stabiliseren. Met name de energiekosten spelen hierbij een belangrijke rol. We verwachten dat de leveringstarieven nog maar weinig afnemen, terwijl de belasting op energielevering nu al toeneemt. Hoewel het einde van de daling van de servicekosten in zicht lijkt, gelooft JLL wel degelijk dat er nog steeds kansen zijn. Een gezamenlijke inspanning van eigenaren, huurders en vastgoedmanagers is daarbij wel cruciaal om in de toekomst het energieverbruik (en daarmee de servicekosten) verder te verlagen.’

Ten aanzien van de levertarieven voor energie worden op korte termijn geen grote stijgingen verwacht, maar wel is al duidelijk dat komend jaar de energiebelastingen weer zullen toenemen. Het aandeel van de energiekosten in de totale servicekosten gaat dan stijgen.

belastingenergie2016

Representatief

De database waarop JLL de cijfers baseert is de afgelopen jaren fors gegroeid, maar bevat vooral de grotere kantoorgebouwen. De totale voorraad kantoorruimte in Nederland omvat ongeveer 50 miljoen vierkante meter. Er zijn veel minder grote kantoren dan kleine, maar de grote nemen wel veel meer oppervlakte in beslag. Volgens voorlopige cijfers van ECN  neemt ongeveer 30% van de kantoorgebouwen 85% van het totale oppervlak voor rekening. Bij elkaar zijn ze verantwoordelijk voor 80% van het totale gas- en 90% van het totale elektriciteitsverbruik.

Lees ook:

OSCAR 2014
OSCAR 2013
ECN: ‘Besparingspotentieel kantoorgebouwen

Beeld belastingenergie2016: Belastingdienst