Groene Huisvesters: Verduurzamen woningvoorraad niet realistisch

Groene Huisvesters: Verduurzamen woningvoorraad niet realistisch

Op Platform31 luidt voorzitter Groene Huisvesters Bert Wijbenga de noodklok: ‘Voor energiebesparing is geen rendabele businesscase te maken en die gaat er voorlopig ook niet komen.’

Doel van het Energieakkoord is het verbeteren van de energieprestatie van 2,2 miljoen corporatiewoningen in 2020 tot gemiddeld label B. Dit komt overeen met een energie-index van 1,25. Voor nieuwbouw is deze momenteel 0,4. Maar zelfs de lagere prestatie van energielabel B is niet haalbaar, zegt Bert Wijbenga, bestuursvoorzitter van Woonbron en voorzitter van de Groene Huisvesters. Volgens hem is de context sinds de totstandkoming van het SER-Energieakkoord dermate veranderd, dat de gewenste verduurzaming niet realistisch is. Dit staat te lezen in een interview op Platform 31.

Kleren van de keizer

Volgens Wijbenga moet het eerlijke verhaal maar eens op tafel komen. ‘We houden elkaar voor de gek door gemiddeld label B als doel te blijven volhouden, door NoM (nul op de meter) als panacee uit te dragen, door restwarmte te propageren zonder publiek geld’, zegt hij in het interview. ‘Het voelt als het sprookje van de kleren van de keizer.’ Volgens Wijbenga is nu al te zien dat we de doelstellingen niet gaan halen.

Rendabele businesscase

Het verduurzamen van bestaande bouw is goed mogelijk, maar kost geld. Zo veel geld, volgens Wijbenga, dat er geen rendabele businesscase te maken is en dat deze er voorlopig ook niet gaat komen. Het na-isoleren, vervangen van installaties en aanbrengen van zonnepanelen om een woning tot nul-op-de-meter te renoveren, kost nog fors meer dan de prognose van 45.000 euro per woning. Volgens Wijbenba is een prognose van dalende kosten bij stijgend volume ‘wensdenken’. Hij denkt dat de kosten met het aantrekken van de bouw juist zullen gaan stijgen.

Tijdens het tot stand komen van het Energieakkoord was nog sprake van een buffer bij woningcorporaties, waarmee investeringen in het verduurzamen opgevangen zouden kunnen worden. Door de verhuurdersheffing die nadien is bedacht, is 1,6 miljard euro uit de sector getrokken die niet meer benut kan worden voor energiebesparing. Wijbenga ziet ook het huurakkoord en passenheidstoets als nadelig, omdat hierdoor de verdiencapaciteit van corporaties nog verder uitgehold wordt.

De enige oplossing die Wijbenga ziet is dat er fors geld bij moet. ‘Of we moeten met zijn allen accepteren dat de gebouwde omgeving maar heel langzaam energiezuiniger wordt.’

Lees het interview op Platform31, met een reactie van Stef Blok, minister Wonen en Rijksdienst.