De Top 5 energiebesparende maatregelen

De Top 5 energiebesparende maatregelen
PARTNERBIJDRAGE

Investeren in energiebesparende maatregelen loont. Afhankelijk van het verbruiksprofiel zijn vele maatregelen voor energiebesparing mogelijk. Hier de top 5 van meest toegepaste maatregelen.

Het energieverbruik van een gebouw wordt vooral bepaald door de aard van het gebruik, naast isolatie van de schil en de prestatie van de klimaatinstallaties. Een kantoor is per jaar maar zo’n 2000 uur in gebruik, maar een ziekenhuis is 24/7 in bedrijf, dus 8760 uren. De maatregel die de meeste energiebesparing levert, is dan ook afhankelijk van het verbruiksprofiel. We presenteren de top 5 van meest succesvolle mogelijkheden voor het realiseren van een blijvende energiebesparing met maatregelen die zichzelf terugverdienen.

1. De Energiescan

Breng het gebouw in kaart, inventariseer de installaties en stel de bedrijfstijden vast. Dat levert een energiebalans, die met de energierekening vergeleken kan worden. Het verschil legt de mogelijkheid voor besparing bloot.

2. Energiemonitoring

Het permanent monitoren van de energiestromen in een gebouw geeft grip op energie. Onnodig verbruik en verspilling komt direct in beeld en maakt ingrijpen mogelijk. Op afwijkend verbruik zijn alarmen in te stellen.

3. Installatie performance

Klimaatinstallaties aangestuurd door het gebouwbeheersysteem (GBS) behoeven regelmatig onderhoud. Leveren de installaties wat nodig is en, vooral, op de tijden dat dit gewenst is? Voer daarvoor een installatie performance scan uit.

4. Ledverlichting

Niet zaligmakend en lang niet altijd voordelig, maar bij intensief gebruik van verlichting kan ledverlichting het verschil maken, zeker bij complete vervanging of (ver)nieuwbouw. Bij een sluitende businesscase: altijd doen.

5. Inkoopcheck

Past de aansluiting op elektriciteit of gas nog bij het energieverbruik? Is het gecontracteerd vermogen niet onnodig hoger dan de afgenomen piek? Wanneer is de meetdienst opnieuw aanbesteed? De inkoopcheck kan geld opleveren.

Deze vijf maatregelen zijn vrijwel altijd toepasbaar en leveren in de meeste gevallen geld op. In veel gebouwen kan energie bespaard worden met maatregelen die niet eens een grote investering verlangen. Omdat de bedrijfstijd van installaties lang niet altijd meer gelijk loopt met de tijd van gebruik, is direct winst te behalen. Klimaatregelingen die niet optimaal zijn ingesteld of installaties die niet optimaal presteren, kosten onnodig energie, terwijl juist dit relatief eenvoudig is te verhelpen.

Meer informatie kunt u vinden bij Enodes.

Alles leren over het verbeteren van de energieprestatie van gebouwen? Volg de cursusreeks Energiebeheer Gebouwen van Energiemedia over energiebalans, energiemonitoring, energie-inkoop, energieprestatiecontracten, zonne-energie en het toepassen van ledverlichting.