Nieuwe maatregelen voor wettelijke besparingsplicht vastgesteld

Nieuwe maatregelen voor wettelijke besparingsplicht vastgesteld

Voor kantoren, de zorgsector en onderwijsinstellingen zijn de nieuwe erkende maatregelen vastgesteld waarmee invulling gegeven kan worden aan de besparingsplicht als onderdeel van het Activiteitenbesluit.

Bedrijven en instellingen moeten energiebesparende maatregelen nemen als deze binnen vijf jaar terug te verdienen zijn. Dit staat in het Activiteitenbesluit, onderdeel van de Wet Milieubeheer. Per 1 december zijn de wijzigingen in de wet van kracht en is de lijst van erkende maatregelen geactualiseerd. Dit meldt RVO.

Het Activiteitenbesluit geldt voor bedrijven en instellingen die op jaarbasis meer dan 50.000 kWh elektriciteit verbruiken of meer dan 25.000 m3 aardgasequivalenten. Zodra maatregelen voor energiebesparing mogelijk zijn waarbij de investering zich binnen vijf jaar terugverdient, is uitvoering van die maatregelen verplicht. De handhaving van het Activiteitenbesluit krijgt in de meeste gemeenten nog weinig aandacht, maar in het Energieakkoord is afgesproken dat dit geïntensiveerd moet worden.

Wijzigingen

Het Activiteitenbesluit bestaat al enige tijd, maar wordt nu op enkele punten versoepeld. Zo is de netto contante waarde als norm of een energiebesparende maatregel zich binnen vijf jaar terugverdient komen te vervallen. Ook wordt nu toegestaan dat maatregelen gefaseerd uitgevoerd worden, waarbij rekening gehouden kan worden met bedrijfseconomische omstandigheden. Wel is de lijst aangescherpt door een relatie te leggen met het energielabel en de EPC-eisen uit het bouwbesluit. De maatregelenlijst bevat erkende maatregelen waarvoor de Energie Investeringsaftrek (EIA) van toepassing is.

Led, HR-glas en warmtepompen

De lijsten die van toepassing zijn voor kantoren, de zorg en onderwijsinstellingen bieden een breed scala aan besparingsmogelijkheden. Energiezuinige verlichting, isolatie, maar ook HR gasketels.

Informatie:
Activiteitenbesluit en energiebesparing, RVO
Energiebesparing met erkende maatregelenlijst, RVO
Erkende maatregelen, Kenniscentrum, InfoMil
Maatregelenlijst, publicatie Staatscourant (pdf)

Complete maatregelenlijst 2015, met zoekfunctie

 

Beeld 15926258126_0773bf039c_k: Erik de Redelijkheid (cropped)