Nederland koploper met energiezuinige datacenters

Nederland koploper met energiezuinige datacenters

In Nederland groeit de datacentersector sneller dan in de rest van Europa. Voor het behouden van die koppositie is het noodzakelijk om de energie-efficiëntie te verbeteren.

Voor de datacentersector is energie-efficiëntie van strategisch belang voor de concurrentiepositie, zowel nationaal als internationaal. Datacenters nemen daarmee ook hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om efficiënt met energie om te gaan en te verduurzamen. Dit schrijft de Dutch Datacenter Association in een persbericht. Als koploper in Europa en als onderdeel van de Digital Gateway to Europe, laat de Nederlandse datacentersector al jaren een continue verbetering van de energieprestaties zien. Maar om de kansen voor de sector op het gebied van ‘Green IT’ te benutten, is een verdere samenwerking binnen de gehele IT sector van belang.

De Nederlandse datacenters spelen wereldwijd een belangrijke rol. Ons land is interessant vanwege de toegang tot de netwerkinfrastructuur naar de rest van Europa en Amerika. Twee van de grootste internet exchanges zijn hier gehuisvest. Het Nederlandse klimaat is geschikt voor de natuurlijke koeling van datacenters en de elektriciteitsvoorziening is betrouwbaar en betaalbaar. De sector groeit hier het snelst, afgezet tegen de rest van Europa. Maar om die koppositie te behouden, is het verbeteren van de energie-efficiëntie belangrijk.

Energieverbruik ontkoppeld

Het energieverbruik van de gezamenlijke ICT-bedrijven is vorige jaar maar amper toegenomen. Het jaarverbruik bedroeg in 2014 ruim 16 PJ, een stijging van 0,7% ten opzichte van het jaar ervoor (bron: MJA3 ICT Sectorrapport 2014). De stijging van het energieverbruik is veel geringer dan de groei in dataverkeer. Het dataverkeer en de dataopslag groeien nog altijd met tientallen procenten per jaar door toenemend gebruik van online en clouddiensten. Sinds de deelname aan de meerjarenafspraak heeft de sector 3,5 PJ aan energiebesparende maatregelen gerapporteerd. De groei in data is dus losgekoppeld van de groei in energieverbruik.

Koeling

In een gemiddeld datacenter wordt zo’n 55% van de elektriciteit besteed aan IT; 35% gaat op aan koeling. In zeer efficiënte datacenters is vooral het aandeel koeling terug te brengen, tot onder de 10%. Vrije koeling, als de buitentemperatuur laag genoeg is, gecombineerd met luchtstroommanagement maakt dat mogelijk. Daarnaast kan gewerkt worden met een warmte-koudeopslag in de bodem. Ook aansluiting op lokale warmtenetten is een mogelijkheid, waarbij de warmte van datacenters gebruikt wordt voor gebouwen in de omgeving.

Dutch Datacenter Report

Het Dutch Datacenter Report on Green IT 2015 biedt inzicht in de ontwikkelingen van Green IT in datacenters, de vele initiatieven die spelen en het kader waarin dit alles plaatsvindt. Deze publicatie is in de eerste plaats bedoeld voor de datacentersector, maar geeft ook de diverse stakeholders een goed overzicht van de positieve ontwikkelingen in de sector.

Beeld : Lewis PR / KPN Datacenter