Geld voor woningcorporaties uit Participatiefonds Noord-Holland

Geld voor woningcorporaties uit Participatiefonds Noord-Holland

Met een investering in Sun Invest wil het Participatiefonds Noord-Holland een impuls geven aan zonne-energie voor woningcorporaties, bedrijven en overheden in de provincie. Ecorus verzorgt de uitvoering.

Persbericht – Geld verstrekken aan woningcorporaties, bedrijven en overheden in de provincie Noord-Holland, zodat zij zonne-energie kunnen opwekken. Dat is de missie van het nieuwe bedrijf Sun Invest Noord-Holland. Het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland onderstreept deze missie en investeert in het bedrijf. Cofinancier is ontwikkelaar van zonne-energieprojecten Ecorus. Deze investering moet ervoor zorgen dat Sun Invest jaarlijks 7.500.000 kWh aan stroom kan genereren, voor circa 10.000 huishoudens.

Sun Invest Noord-Holland wil een significante bijdrage leveren aan de duurzame economie in Noord-Holland. De onderneming verschaft financiering aan publieke en private partijen voor de aanschaf van zonnepanelen. Het eerste project waaraan Sun Invest geld verstrekt, is Zon Den Helder. Met dit project wil Woningstichting Den Helder zo veel mogelijk van haar huurders laten profiteren van de voordelen van zonne-energie.

Volledig verzorgd

Ecorus is een snelgroeiende ontwikkelaar van zonne-energieprojecten, met vestigingen in Nederland, België en de Verenigde Staten. Voor bedrijven, woningcorporaties en gemeenten verzorgt Ecorus het gehele zonne-energietraject, inclusief de eventuele benodigde financiering.

Volgens Philippe Vanhoef, managing partner van Ecorus en initiatiefnemer van Sun Invest: ‘Deze financiële ondersteuning maakt het mogelijk voor Sun Invest om groots in te zetten op de decentrale opwekking van zonne-energie. Het resultaat daarvan wordt niet alleen stroom voor zo’n 10.000 huishoudens, maar ook 35 manjaar werk.’

Vooruitzichten

Zowel Ecorus als het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland verbindt zich voor langere tijd en voor meerdere projecten aan Sun Invest. Fondsdirecteur Bart Blokhuis vindt de vooruitzichten voor zonne-energieprojecten in Noord-Holland veelbelovend. ‘De provincie kent de meeste zonuren in Nederland. Dat maakt een grootschalig zonne-energieproject als Sun Invest extra kansrijk. Het sluit ook naadloos aan bij de doelstelling van het participatiefonds: de duurzame economie in Noord-Holland stimuleren.’

Sun Invest staat inmiddels in de startblokken om nieuwe projecten te realiseren, naast Zon Den Helder. Jaap Bond, gedeputeerde voor Economische Zaken, kijkt hiernaar uit. ‘Wij zien dat er kansen in de provincie liggen om het aanbod van duurzame energie te vergroten met zonne-energie. Vooral door de toepassing van zonnepanelen. Sun Invest speelt hier met haar projecten op in.’

Participatiefonds Noord-Holland

Het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland is een investeringsfonds voor gevestigde en startende bedrijven en projecten, die zich richten op biomassa, duurzaam bouwen, wind (op zee) en zonne-energie, en die daarmee bijdragen aan de duurzame economie in Noord-Holland. Het fonds is opgericht en gefinancierd door de provincie Noord-Holland en wordt beheerd door KplusV en StartGreen Capital.