BREEAM-NL In-Use wint sterk aan populariteit

BREEAM-NL In-Use wint sterk aan populariteit

Steeds meer bestaande gebouwen beschikken over het duurzaamheidscertificaat BREEAM-NL In-Use. De Dutch Green Building Council (DGBC) verwacht nog veel meer groei in 2016.

Voor nieuwbouwutiliteit is BREEAM-NL naast GPR-gebouw en LEED in Nederland een breed geaccepteerd certificaat voor het waarderen van duurzaamheidsaspecten van het gebouw. De ‘In-Use’ variant beoordeelt bestaande gebouwen. Bij renovatie van gebouwen vormt certificering een middel om bij te maken keuzes de bestendigheid voor de toekomst mee te wegen. Ook In-Use beoordeelt het gebouw zelf, het gebouwbeheer en het gebruik op een negental criteria, waaronder energieverbruik, gezondheid en ecologie.

De eerste certificaten voor bestaande gebouwen werden in 2011 uitgereikt. Inmiddels staat de teller op 181 en zal deze tegen het einde van het jaar boven de 190 eindigen. In 2015 zullen een kleine honderd certificaten worden toegekend, in 2014 waren dat nog 58. Dit meldt de DGBC aan EnergieVastgoed.

Verwachte toename

Bij de DGBC is Thomas Metz verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de BREEAM-NL-programma’s. ‘Volgend jaar komt de nieuwe beoordelingsrichtlijn uit en wordt In-Use ook geschikt voor meerdere gebouwtypen’, zegt Metz. Momenteel wordt In-Use gebruikt voor kantoren, retail en musea. In 2016 komen daar logistieke gebouwen, hotels en gebouwen van het hoger onderwijs bij. ‘Daar lopen nu pilotprojecten voor,’ vertelt Metz, ‘met onder andere de Universiteit Utrecht, Technische Universiteit Eindhoven, PostNL, Krasnapolsky hotel en Van der Valk Haarlem.’

Door de verbrede toepassing verwacht Metz dat het aantal partijen die voor certificering zullen gaan, nog veel meer zal groeien.

breeamnl2015prog

(Bron: DGBC; stand begin december 2015)

Monitoring

Het BREEAM-NL In-Use certificaat is een instrument waarmee de duurzaamheidsprestatie van een bestaand gebouw wordt gemonitord. Na afgifte van het keurmerk wordt jaarlijks de score op duurzaamheid opnieuw bepaald. Een certificaat is drie jaar geldig en kan tot twee keer toe worden verlengd. Daarna zal de procedure voor certificering opnieuw doorlopen moeten worden. De score loopt op van ‘Pass’ via ‘Very Good’ tot ‘Outstanding’. Een certificaat wordt afgegeven voor het gebouw (Asset), het beheer en het gebruik of een combinatie daarvan.

Experts

Vorige week heeft de DGBC op de Klimaattop in Parijs de ambitie uitgesproken om in 2020 minimaal 10 miljoen m2 vloeroppervlak te hebben gecertificeerd met BREEAM-NL. In Nederland beschikken we over zo’n 100 miljoen m2 utiliteit. Om partijen te begeleiden bij het proces voor certificering zijn ‘experts’ nodig en wil de DGBC de komende jaren meer dan 5000 professionals kennis bijbrengen over BREEAM-NL en duurzaam bouwen. Op dit moment zijn zo’n 800 experts actief die organisaties adviseren bij het certificeren.

Lees ook: ‘Zuidas kwart duurzamer dan Nederlands gemiddelde

 

 

Beeld breeamnl2015prog: DGBC